Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens initiativ att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens initiativ att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden

Sveriges Byggindustrier ser mycket positivt på regeringens initiativ med ”snabbspår” för att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden. Organisationen har redan inlett arbetet för hur byggbranschen på bästa sätt kan vara till hjälp och samtidigt säkra branschens rekryteringsbehov.

- ”Snabbspår” ut i arbete för nyanlända är en bra lösning på två stora samhällsproblem. Nyanlända behöver snabbare komma i arbete och vi i byggbranschen har stora behov av ökad arbetskraft både på kort och lång sikt, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Hur byggbranschen kan ta vårt ansvar

Genom byggbranschens rehabiliteringsföretag Galaxen Bygg kan nyanlända, med tidigare koppling till byggbranschen, snabbt komma ut i arbetslivet. Både styrelsen för Galaxen Bygg och Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse har fattat beslut med denna inriktning och går därför gärna vidare via trepartssamtal om hur branschen kan ta ett ansvar.

- Eftersom Sveriges Byggindustrier anser att mångfald är en styrka både för Sverige generellt och för byggbranschen specifikt, så vill vi välkomna fler nyanlända till vår bransch. Många av dem som nu kommer till Sverige har relevanta erfarenheter och utbildningar från sina hemländer som yrkesarbetare eller ingenjörer. Vad som saknas är validering av deras kompetens och utbildning i ”byggsvenska”, fortsätter Ola Månsson.

Nästa steg efter trepartssamtal förväntas bli en kontakt med Arbetsförmedlingen för att sedan gå vidare med validering, matchning, utbildning och finansiering av verksamheten.

Byggbranschen kommer att behöva fler i arbete

Efterfrågan på arbetskraft i byggsektorn fortsätter att öka och branschen står inför stora rekryteringsbehov de kommande fem till tio åren. Samtidigt som pensionsavgångarna är stora är behovet av att bygga bostäder, renovera befintliga byggnader och infrastrukturinvesteringar stort. Behovet av arbetskraft kommer inte att kunna täckas av antalet unga som utbildar sig inom våra yrken eller av dem som kommer till Sverige och arbetar tillfälligt.

- För att möta behovet av att bygga kommer det med största sannolikhet att behöva anställas över 10 000 fler medarbetare varje år och detta är ett bra sätt att möta den efterfrågan, avslutar Ola Månsson.

Läs mer om regeringens snabbspår

Läs mer om Galaxen Bygg

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält