Sveriges Byggindustrier välkomnar nya möjligheter till investeringar

Sveriges Byggindustrier välkomnar nya möjligheter till investeringar

På socialdemokraternas kongress i helgen markerades att det är av stor vikt att de offentliga investeringarna i infrastruktur och bostäder ökar de kommande åren. Som en del i det öppnar nu Socialdemokraterna upp för att AP-fonderna ska få ökade möjligheter att investera i bostadsbyggande och infrastrukturprojekt. Frågan kommer nu att diskuteras vidare inom ramen för den parlamentariska pensionsgruppen. Sveriges Byggindustrier är positiva till att det nu öppnas upp nya möjligheter till investeringar.

- Det är mycket bra att insikten om behovet av investeringar i bostäder och infrastruktur nu kommit högt upp på agendan. Vi ställer oss positiva till att AP-fonderna ges möjlighet att investera i bostäder och infrastruktur. Det skulle skapa ett kraftfullt upplägg ifall-AP fonderna som är i behov av långsiktig och stabil avkastning samtidigt kan stödja investeringar i Sveriges konkurrenskraft, säger Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson.

På sin kongress beslutade Socialdemokraterna även att sätta upp ett mål om att i genomsnitt 45 000 bostäder om året ska byggas mellan 2020 och 2030. Sedan tidigare har Socialdemokraterna och regeringen ett mål om att 250 000 bostäder fram till 2020.

- De nya bostadsmålen visar på allvaret med dagens situation på bostadsmarknaden. Men ska målen nås krävs också nya åtgärder. Sverige behöver en bostadspolitik som fokuserar på att öka rörligheten, möjliggöra för kapitalsvaga hushåll att etablera sig samt att säkerställa en långsiktigt hållbar, jämn och ökande produktion av bostäder. Det skulle gynna alla och skapa förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd, säger Ola Månsson.

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält