Efter tuffa förhandlingar har arbetsgivarna via Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads lyckats komma överens om ett nytt kollektivavtal för byggbranschen.

Storstrejk undanröjd – huvudentreprenörsansvar utan solidaransvar införs i byggbranschen

Äntligen är parterna överens om hur vi ska skapa ordning och reda i byggbranschen. Efter ett års förhandlingar och samtal har vi kommit fram till en kompromiss. Förslaget innebär att Sveriges Byggindustrier kommer att införa en ”ordning och reda försäkring” som garanterar arbetstagare att få minst avtalets lägstalön. Sveriges Byggindustrier kan inte acceptera missbruk och oegentligheter eller att människor utnyttjas genom social dumpning.

-   Det är glädjande att vi har kommit fram till en lösning på den utdragna frågan om ordning och reda i byggbranschen. Konflikten har aldrig handlat om att företagen inte velat ta ansvar, det gör vi redan i dag. Det viktiga är att enskilda företag inte kan ta ett ekonomiskt ansvar för andra företags åtaganden. Med dagens lösning undviker vi detta säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Den särskilda ”ordning och reda försäkringen” finansieras av Sveriges Byggindustrier och garanterar att inga medarbetare står utan ersättning.  Alla anställda hos företag som är medlemmar hos Sveriges Byggindustrier eller företag som anlitats av Sveriges Byggindustriers medlemföretag har rätt att ansöka om ersättning. En särskild nämnd under ledning av en opartisk ordförande utreder först om alla andra möjliga vägar för att få ersättning är prövade. I annat fall går denna försäkring in.

-   Vi får nu ett huvudentreprenörsansvar som innebär att huvudentreprenören håller reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och utreder misstanke om fusk. Däremot slipper vi ett solidaransvar som skulle innebära att företag tar ansvar för andra företags anställda. Detta i kombination med den lagstiftning om närvaroliggare som vi snart har på plats så kommer det att bli svårt för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen avslutar Mats Åkerlind förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier. 

Källa: Bygg.org

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält