Stockholms miljöstadsdelar ger grön tillväxt

Stockholms miljöstadsdelar ger grön tillväxt

Stockholms stads satsning på miljöstadsdelar – Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden – har bidragit till kraftigt ökad tillväxt i miljötekniksektorn i Stockholmsregionen.

De senaste tio åren har sektorn växt både i antal företag och i omsättning, till nivåer långt över den samlade BNP-tillväxten under samma period, enligt en ny studie från Nordregio. En viktig orsak är den internationella exponering företagen fått som en del av marknadsföringen av de nya stadsdelarna.

Nordregio (Nordiskt Center för Regional Utveckling) har undersökt utvecklingen av miljötekniksektorn i Stockholmsregionen i relation till två miljöprofilerade stadsutvecklingsprojekt. Studien visar att från 2003-2007 startades ett antal nya bolag med koppling till grön stadsutveckling. 44 företag ingår i studien och dessa ökade sin omsättning med totalt 90,4 procent från 2006-2012, trots den globala finanskrisen. Som en jämförelse växte Sveriges BNP med 29,5 procent under samma period.

– Vår forskning ger stöd åt ett av fundamenten i Stockholms stads hållbarhetsstrategi, utvecklingen av miljöprofilerade stadsdelar. Vi kan se att denna satsning har haft betydelse, inte bara för framväxten av energisnåla hus och smartare infrastruktur utan också för tillväxten i enskilda miljöteknikföretag, säger Ryan Weber, forskare på Nordregio.

Ett exempel är ENVAC, företaget som utvecklat det automatiserade avfallssystem som används både i Hammarby Sjöstad och i Norra Djurgårdsstaden. ENVAC ser två tydliga milstolpar i företagets utveckling kopplade till uppdragen i dessa stadsdelar. Dels när man fick möjlighet att implementera sin nya tekniska lösning i Sjöstaden, dels när Stockholms stad ökade den internationella marknadsföringen av stadsdelarna vilket i sin tur gav ENVAC synlighet och en mängd nya uppdrag (bl.a. Wembley City och Tianjing EcoCity i Singapore). Företaget har idag 35 kontor i 22 länder.

Källa: www.byggnyheter.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält