Stockholm

Stockholm stärker greppet om investeringarna

Industrifakta har sedan drygt 30 år följt konjunkturutvecklingen på lokal och regional byggmarknad. Jämförelser visar att Stockholmsregionen på senare tid lockar till sig betydligt fler nybyggnadsinvesteringar an andra storstadsregioner.

I en nyligen genomförd analys, som visar strukturförändringar i ett 20-årsperspektiv, tittade Industrifakta närmare på koncentrationen av nybyggnadsinvesteringar till vissa tillväxtregioner. En jämförelse av de tre storstadsregionerna visar tydligt att Stockholmsregionen, med Uppsala län och Södermanlands län inräknat, har blivit en allt mer dominerande region när det gäller att locka till sig nybyggnadsinvesteringar.

Under de senaste tre åren har i genomsnitt 45 procent av hela Sveriges nybyggnad av bostäder och lokaler hamnat i regionen. En historisk jämförelse visar en andel på 32 procent under tioårsperioden 2001-2011. Inte heller under 1990-talet fanns en lika markant koncentration.

Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta är överraskad över den tilltagande koncentrationen och gör en jämförelse med Skåne och Västra Götaland där andelarna har varit oförändrade under samma period. Den avgörande faktorn är den starka inflyttningen och befolkningsstrukturen, men också tillväxten inom tjänstesektor, service och handel.

Källa: www.stockholmsbyggnyheter.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält