Sänkt ränta

Sänkt ränta bränsle för bopriserna

Riksbanken slår till med en ny räntesänkning, till nya bottennivån minus 0,5 procent. För hushållen innebär det låga räntor under ännu längre tid - och kanske en ännu mer överhettad bostadsmarknad. Inflationen går inte Riksbankens väg. Inflationsmålet på två procent är mer avlägset nu än det såg ut att vara för ett par månader sedan.

Svensk ekonomi går bra, men osäkerheten i omvärlden har ökat och många andra länder för en expansiv penningpolitik, något som lilla exportberoende Sverige måste förhålla sig till, säger Riksbankschef Stefan Ingves. Oljepriset har sjunkit och hyreshöjningarna har inte blivit så stora som banken trott, fortsätter han.

-Sammantaget innebär det här att det var dags att sänka räntan nu.

En oenig riksbanksdirektion drämde till med en oväntat stor sänkning på 0,15 procentenheter till minus 0,5 procent. Två av sex ville ha oförändrad ränta.

Beslutet innebär att det låga ränteläget väntas bestå ännu längre än man tidigare trott. Först om två år, under första kvarttalet 2018, kommer reporäntan att stiga till 0,0 procent, enligt Riksbankens prognos.

Påverkar hushållen

Sänkningen betyder inte per automatik att bolåneräntorna kommer att pressas mer på kort sikt. Bankernas upplåningskostnader påverkas av fler faktorer.

Men för hushållen är det här en tydlig signal om att räntorna kommer att fortsätta vara låga länge till, något som kan påverka efterfrågan på bostadsmarknaden.

-Det här är en ganska kraftig sänkning av räntebanan. Det ligger i farans riktning att vi får se ännu mer stigande priser på bostäder, säger Arturo Arques, Swedbanks privatekonom.

Det är en risk som Stefan Ingves är väl medveten om. Men den måste andra hantera, säger han.

-Det är bekymmersamt och har varit det en längre tid. Men vi behöver få upp inflationen till två procent, i det avseendet räcker inte räntan till allt, säger han.

Ifrågasatt inflationsmål

Räntebeskedet försvagade omedelbart kronan och sänkte marknadsräntorna, precis i linje med Riksbankens önskan.

Sänkningen var nödvändig för Riksbanken för att behålla trovärdigheten för inflationsmålet, enligt statliga Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén. Därför genomfördes den, trots att den svenska konjunkturen ser ljus ut.

-Det som håller ner inflationen är ganska temporära faktorer som oljepriset och energipriser. Sådant hade man kanske inte försökt mota på det här sättet som nu sker om man hade haft full trovärdighet för inflationsmålet, säger han.

Källa: www.dagensnaringsliv.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält