Under sommarmånaderna är det många som passar på att få fönster utbytta och olika arbeten i trädgården utförda.

Rotavdrag för markarbeten och fönster granskas

Under sommarmånaderna är det många som passar på att få fönster utbytta och olika arbeten i trädgården utförda. Det är viktigt att veta vilka arbeten som ger rätt till rotavdrag. Skatteverket satsar i år extra på att granska rotavdrag för markarbeten och fönsterbyten, eftersom det är områden där det finns tecken på att många gör fel.

– Anlita bara seriösa hantverkare och entreprenörer som har F-skattsedel och be om offerter där material-, maskin- och arbetskostader finns specificerade. Det är bara arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Om utförarna inte kan lämna godtagbara underlag för beräkning av arbetskostnaden eller inte har specificerat och styrkt material- och maskinkostnaderna kan Skatteverket vägra utbetalning till utföraren. Kostnadsfördelningen mellan arbete och material är något som Skatteverket särskilt kommer att granska i år. Det är också viktigt att både utförare och köpare vet vilka arbeten man kan få skattereduktion för.

– Det är tydligt att det finns bristande kännedom om vilka arbeten som är skattereduktionsgrundande. Både utförarna och köparna av rotarbete har ansvar att kolla upp vilka arbeten man kan få avdrag för. Bra vägledning finns på Skatteverkets webbplats, säger Pia Blank Thörnroos.

För fönsterarbeten kan man få skattereduktion för målning och byte av fönster eller fönsterbleck i småhus. Däremot ger byte av fönster i bostadsrätt inte rätt till skattereduktion.

När det gäller markarbeten ger nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion, om arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet.

Några exempel på arbeten som inte ger rätt till skattereduktion är sten- eller plattsättning i trädgården, byggnation av staket, fristående altaner, anläggning av parkeringsplats och reparation av brygga.

– Grundprincipen är att reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden äger och bor i eller har som fritidsbostad. Rätten till avdrag gäller även för arbeten i och vid bostad som kundens föräldrar bor i, säger Pia Blank Thörnroos.

Källa: Skatteverket.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält