Enligt Stockholms Handelskammare så skulle många bostäder kunna byggas om man undanröjde de lagar och restriktioner som försvårar byggandet i Stockholm.

Restriktioner hindrar byggande

Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare är det ont om byggbar mark på grund av de restriktioner som finns. Om politiska beslutsfattare lyfter ett antal restriktioner kan man, enligt Stockholms Handelskammare, bygga ett helt nytt Stockholm – i Stockholm.

– Det är dags att med varsam hand lyfta en del restriktioner så att det kan skaps utrymme för mer byggbar mark. Givet Stockholms kraftiga befolkningstillväxt borde det vara ett riksintresse hur vi ska öka bostadsbyggandet i regionen, säger Anna Wersäll, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Rapporten pekar på 35 byggrestriktioner som försvårar för byggnation av bostäder på den obebyggda marken i Stockholms län. Stockholms Handelskammare föreslår lättnader inom följande områden:

  • Opåverkade områden. Ett töjbart begrepp, menar Stockholms Handelskammare, som med stöd av Miljöbalken gör att många markområden anses skyddsvärda för att det inte finns någon bebyggelse där. Här finns det stor byggpotential.
  • Buller. Bullerrestriktioner borde prövas i större omfattning än nu eftersom det med dagens teknik är fullt möjligt att bygga tysta inomhusmiljöer även där utomhusbullret är högt.
  • Åkergradering. Enligt Handelskammaren bör jordbruksmark få bebyggas i Stockholm.
  • Naturreservat. Handelskammaren vill upphäva några av Naturreservaten. Exempelvis Rinkebyskogen, Järvafältet, Sätraskogen och Masmoplatån.
  • Strandskydd. Kommuner bör bevilja mer dispens för att kunna bygga strandnära.

Karta över restriktioner

Du hittar rapporten här

Källa: Fastighetsnytt.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält