Överklaganden försvårar i bostadsbristens Sverige

Överklaganden försvårar i bostadsbristens Sverige

Sveriges Industrier publicerade förgår en artikel om ett examensarbete från KTH, i vilket det framgår att hälften av alla planerade bostäder drabbas av de många överklagandena som görs. Ironiskt nog är just studenter en av de grupper som drabbas värst av bostadsbristen (som alla överklaganden bidrar till) enligt en artikel i Byggnyheter.se.

Enligt studien Överklagade detaljplaner i praktiken, som presenteras i Sveriges Industriers artikel Hälften av alla bostäder i detaljplan överklagas, så överklagas alltså detaljplaner i så hög grad att ungefär hälften av alla bostäder påverkas, eller närmare bestämt 5 000 av 10 000. Studien visar också att endast en halv promille av överklagandena leder till att detaljplanerna stoppas.

Om syftet med alla överklaganden är att försena byggen så mycket som möjligt är bäst att lämna osagt men studiens siffror visar med all önskvärd tydlighet att förseningar, i stort sett, är det enda som överklagandena resulterar i. Detta är förstås väldigt beklagligt med tanke på den nuvarande bostadsbristen.

Studien visar också att det framför allt är äldre personer med hög utbildning och god ekonomi som överklagar detaljplaner. De som drabbas värst av bostadsbristen är däremot personer med lägre åldrar, lägre utbildningsnivåer och sämre ekonomi.

Den grupp som kanske drabbats allra hårdast är studenterna, en grupp på vilken allt det ovanstående passar in. Enligt artikeln Tusentals studentlägenheter saknas, som publicerats av Byggnyheter.se, så saknas just nu 16 500 studentlägenheter i Sverige. Bristen är störst i Stockholm där 10 000 nya studentlägenheter skulle behöva byggas för att tillgodose allas behov.

De anledningar som anges, i artikeln, till den rådande situationen är brist på mark, höga byggkostnader, långa planprocesser och att många projekt skjuts på framtiden. De två senare orsakerna kan förstås bero på alla överklaganden.

Källor

www.sverigesbyggindustrier.se

Överklagade detaljplaner i praktiken

www.byggnyheter.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält