Regeringen tillsätter en utredning för att utreda den dåliga konkurrensen inom byggsektorn och utredare blir Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Ny utredning om konkurrensen i byggsektorn

Dålig konkurrens inom bygg- och byggmaterialsektorn gör det dyrare att bygga och gör det svårt för små och medelstora företag att etablera sig. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och komma med förslag kring hur konkurrensen kan förbättras.

– Vi ser nu att bostadsbyggandet ökar i Sverige, men det befinner sig ändå på en för låg nivå. Samtidigt kan vi se att byggpriserna under lång tid ökat snabbare än inflationen. En snabbare planprocess och slopade kommunala tekniska särkrav är viktiga åtgärder för att pressa kostnaderna. Men vi behöver också se på vilket sätt den låga konkurrensen är ett hinder för bostadsbyggandet och vad man kan göra åt det, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Regeringen vill exempelvis ta reda på varför så få utländska byggbolag har valt att försöka ta sig in på byggmarknaden här.

– Svenska byggbolag är starka på många håll utomlands men vi ser inte trenden åt andra hållet och det bidrar till den låga konkurrensen och i förlängningen de höga byggpriserna, säger bostadsminister Stefan Attefall.
Regeringen vill exempelvis ta reda på varför så få utländska byggbolag har valt att försöka ta sig in på byggmarknaden här.

Att bygga fastigheter är kostsamt  och det krävs att ett bolag kan ligga ute med ansenligt kapital till dess att bostäderna är klara och kan generera avkastning. Detta kan vara ett problem särskilt för mindre och medelstora byggbolag utan stora ekonomiska muskler. Utredaren därför även undersöka i vilken grad finansieringsproblem är ett hinder små och medelstora bolag att etablera sig på marknaden och komma med förslag till förbättringar.

Utredare blir ekonomie doktor Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på frågor som rör konkurrens och offentlig ekonomi.  Han ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2015.

Källa: Byggindustrin.se

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält