Konjunktur

Ny konjunkturbedömning: Högtryck i bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet når i år upp till närmare 50 000 lägenheter, men redan nästa år minskar produktionen med några tusen. Skattehöjningar och höjda bolåneräntor dämpar efterfrågan. Totalt sett blir det ändå en god byggkonjunktur 2016. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Den just nu starka allmänna konjunkturutvecklingen bidrar till en stabil byggkonjunktur under 2016. Bostadsbyggandet går för högtryck i flertalet kommuner. En viss dämpning av bostadsproduktionen är att vänta nästa år, men både lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal och sammantaget blir 2016 ett bra byggår.

– Nybyggandet av flerbostadshus är det som driver investeringarna. Skattehöjningar, stigande bolåneräntor och diskussionerna om amorteringskrav och andra åtgärder som försvårar bostadsfinansieringen är inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet. Vi har även en stor avtalsrörelse nästa år och det är viktigt att de kommande avtalen är modernt utformade för att kunna möta en allt mer komplex omvärld. Med moderna avtal och en god allmänekonomisk utveckling kommer framtiden att se ljus ut för svensk byggindustri, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Konjukturbedömning

Från en sammanställning av bygginvesteringarna i de nordiska länderna framgår att utvecklingen är relativt splittrad länderna emellan. Sett till hela perioden, 2014-2016, får Island och Sverige den bästa utvecklingen (+31 % resp. +13 %). Norge får en hygglig uppgång (+8 %) medan det går trögt i Finland och Danmark, där bägge ländernas investeringsvolym i det närmaste står still under prognosperioden.

Läs hela Byggkonjunkturen nr 4-2015

Konjunktur & Prognos

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält