För första gången sedan 2010 ökar småhusbyggandet i Sverige igen.

Ljusning för småhusbyggandet

För första gången sedan 2010 ökar småhusbyggandet i Sverige igen. Det visar ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Det totala bostadsbyggandet ökade med 33 procent under första halvåret 2013 och byggandet av småhus ökade med nio procent. Påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 41 procent, enligt statistik från SCB.

Återhämtningen i svensk ekonomi har ännu inte märkts av inom den svenska trä- och möbelindustrin. Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, visar dock på en svag vändning samt stabilisering av småhusbyggandet, även om det fortfarande handlar om en försiktig uppgång från låga nivåer.

Under januari-juni 2013 ökade det ackumulerade värdet för orderingången av trähus med fem procent jämfört med 2012.

– Vi hoppas att den här uppgången för småhusbyggandet är en del av inledningen på en starkare och nödvändig uppgång för bostadsbyggandet som helhet, och som därmed leder till ökad efterfrågan på möbler och produkter från träindustrin, som fönster, dörrar, trappor och golv. En utveckling som i förlängningen även bidrar till fler arbetstillfällen, säger David Johnsson, vd på Trä- och möbelföretagen, i en kommentar till halvårsrapporten.

När det gäller export av monteringsfärdiga trähus ökade den med fyra procent till 502 miljoner kronor, enligt SCB:s siffror. De största exportländerna är Norge, Japan, Finland och Tyskland. Exporten till Japan ökade med 158 procent till 102 miljoner kronor under första halvåret 2013 medan exporten till Finland minskade med 18 procent.

 Källa: Byggvärlden.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält