Byggnadsställning

”Förslaget ger facken oproportionerlig stark ställning”

Sveriges byggindustrier blir mycket bekymrade över de förslag som utstationeringskommittén överlämnat (DN Debatt 30/9). Dessutom är det anmärkningsvärt att Marie Granlund inte tillåtit oss att vara en samtalspartner under utredningen, skriver Mats Åkerlind, Sverige byggindustrier.

Förslagen hotar att underminera den svenska modellen och sätter krokben för en nödvändig konkurrens inom byggsektorn. Det är inte vad Sverige behöver i en situation där bostadsbristen på många håll är akut och regeringen vill öka bostadsbyggandet.

Vi håller helt med kommittén om att vårt gemensamma ansvar för att de kvinnor och män som kommer till Sverige för att jobba inte utnyttjas. De ska självklart ha samma arbetsvillkor och säkerhet som alla andra. Det är en central del av vår gemensamma strävan efter en sund arbetsmarknad. En undersökning som gjordes 2014 ger inte stöd för att det finns generella problem med dåliga arbetsförhållanden för utstationerade arbetare vilket tycks vara kommitténs utgångspunkt.

Under 2013 avslutades inga tvister rörande arbetsförhållande för utstationerade byggarbetare vid Stockholms tingsrätt, och endast en vid arbetsdomstolen. Om det hade varit ett stort problem med dåliga arbetsförhållanden för utstationerade byggarbetare som är verksamma i byggsektorn i Sverige borde det ha märkts i statistiken.

En positiv del i Granlunds utredning är att man vill ge en myndighet ansvar att bedöma de minimivillkor som finns i kollektivavtalen. Det välkomnar vi då det tvingar facken att bli mer transparanta avseende minivillkor vilket har varit ett problem under en längre tid. Men vi tror inte att Arbetsmiljöverket är rätt myndighet för detta utan det bör exempelvis ligga på Skatteverket.

Däremot är vi mycket skeptiska till att ge fackliga organisationer större kontrollmöjligheter att följa upp om minimivillkoren följs. Skulle det bli verklighet innebär det alltså att facket både blir avtalsslutande part och tillsynsorgan. Det är orimligt. Vill man bibehålla den svenska modellen med starka parter bör tillsynen ligga på en oberoende myndighet.

Utstationeringskommittén föreslår vidare att utstationerade arbetstagare ska kunna utkräva minivillkor enligt träffat kollektivavtal direkt i svenska domstolar, oavsett om man är medlem i en facklig organisation. Den möjligheten finns redan, genom att man som oorganiserad kan gå till tingsrätten och få sin sak prövad. Här slår kommittén in öppna dörrar.

För Sveriges Byggindustrier och våra medlemsföretag är en sund konkurrens och säkra arbetsplatser prioriterade frågor. Det är något vi arbetar för varje dag. Dessvärre är det svårt att se hur Utstationeringskommitténs förslag skulle leda till förbättringar på det området.

Skulle kommitténs förslag bli verklighet ändrar man allvarligt balansen på arbetsmarknaden genom att ge fackförbunden en oproportionerligt stark ställning. Detta är dessutom det tredje lagstiftningsförslaget i år vars syfte tycks vara att inskränka den fria rörligheten och begränsa konkurrensen inom byggsektorn. Är det verkligen det regeringen vill när man säger sig vilja bygga 250 000 nya bostäder?

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier

Artikeln är en replik på en debattartikel av Marie Granlund (S), ordförande i den parlamentariska Utstationeringskommittén: ”Lex Laval ersätts med utökad rätt till kollektivavtal”.

Källa: www.dn.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält