I Hyresgästföreningens rapport Ett land fullt av bostadsköer framkommer att bristen på hyresrätter är omfattande i hela Sverige, men allra värst är det i tillväxtregioner som Stockholm och Uppsala.

Ett land fullt av bostadsköer

Står du i kö för en bostad får du vänta alldeles för länge. Vill du hyra en etta får du i genomsnitt vänta i över två och ett halvt år och om du behöver en lägenhet med fyra rum är kötiden i genomsnitt tre och ett halvt år. Det visar den rapport ”Ett land fullt av bostadsköer” som Hyresgästföreningen nu publicerar.

Hyresgästföreningen har frågat samtliga kommunala bostadsförmedlingar och allmännyttiga bostadsbolag om hur deras bostadsköer ser ut och svaren ger en dyster bild av läget. 

Kötiderna är för långa i alla delar av landet, men om du dessutom bor i en ort som växer får du vänta väldigt länge. I tillväxtregionerna är kötiderna för en etta i genomsnitt nästan fyra år och för en fyrarummare fem och ett halvt år. Allra längst är köerna i Stockholms, Uppsalas, Hallands och Norrbottens län.

I bara ett enda län, Dalarna, är väntetiden under ett år för att få en hyreslägenhet.

Var tredje allmännyttigt bostadsbolag har mer än 3 000 personer i sina bostadsköer. Samtidigt har de en uthyrningsgrad på 99-100 procent. Och många av dessa bolag finns i gruppen som svarat att de har kapacitet att bygga mer. Den stora frågan blir då: Varför bygger man inte mer? 

- Kötiderna behöver relateras till annat i livet. På två och ett halvt år så hinner du få två barn eller segla runt jorden nästan tre gånger. Är du nyskild så är det en evighet att vänta så länge. Kommuner som vill ta sitt samhällsansvar borde sträva efter att ha så kort kötid som möjligt, helst borde den vara 2-3 månader, säger Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen och ansvarig för rapporten.

- Bristen på tillgängliga hyresrätter är en stoppkloss på bostadsmarknaden som får konsekvenser för både arbetsmarknad och tillväxt. Staten och kommunerna behöver ta stora kliv framåt. Det behövs statliga stimulanser och politisk beslutsamhet för att drastiskt minska köerna. Har man 3 000 personer i kö så är det ett tydligt tecken på att det behöver byggas mer. Många bostadsföretag skulle kunna bygga mer, men har inte ett tydligt uppdrag från politiskt håll, säger Jonas Hagetoft.

För att uppmärksamma regeringen på bostadsbristen och de möjligheter som finns kommer Hyresgästföreningen att bjuda bostadsminister Stefan Attefall på en luftballongfärd under Almedalsveckan. 

- Gotland är den del av landet där bostadsköerna är allra längst och därför tycker vi det vore nyttigt för Stefan Attefall att få en, i bokstavlig mening. övergripande bild av detta, säger Jonas Hagetoft. 

På sajten härkanduköa.nu hittar du mer information om bostadsköerna. Här kan du som besökare klicka dig igenom län för län och se hur långa köerna är i respektive del av landet.

Rapporten i sammandrag:

• Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet med ett rum och kök är 32 månader.

• För en tvårumslägenhet är kötiden strax under tre år.

• För den som behöver en fyra är kötiden i Sverige 41 månader, alltså cirka 3,5 år.

• Var tredje allmännyttigt bostadsbolag har en kötid på över två år för enrumslägenheter.

• Längst är köerna i Stockholm, Uppsala, Halland och Norrbottens län.

• Av de kommunala bostadsförmedlingarna har Stockholm, Värmdö och Haninge längst köer.

• Nästan vart tredje bostadsbolag har fler än 3 000 personer i sina köer.

• 6 av 10 allmännyttiga bostadsföretag anger att de i dagsläget har hyrt ut 99-100 procent av sina bostäder. 8 av 10 hyr ut 97-100 procent av sina bostäder.

• Kunskapen om hur många i köerna som är akuta ärenden eller ärenden där småbarn finns i

familjen är mycket låg hos bolagen.

• 78 procent av bostadsbolagen har inte några uppgifter om hur många av deras köanden som har akuta behov.

• 246 kommuner, eller 86 procent, av Sveriges 290 kommuner uppger att de har brist på hyresrätter. 86 kommuner har även brist på bostadsrätter.

• På tre år har antalet kommuner som uppger brist på hyresrätter ökat från 220 till 246. Det är en ökning med 12 procent.

Källa: Fastighetochbostadsratt.com

Läs mer på Hyresgästföreningens hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält