En majoritet i riksdagen för personalliggare i byggbranschen

En majoritet i riksdagen för personalliggare i byggbranschen

Den 23 januari 2013 fattade en majoritet i Sveriges riksdag ett beslut som gör att regeringen tvingas återkomma med ett förslag om att införa personalliggare även i byggbranschen. Beslutet var möjligt då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna hade samma uppfattning i frågan, en uppfattning som dock avvek från regeringens.

Regeringen hade som avsikt att fortsätta utreda frågan om personalliggare i byggbranschen under år 2013, men riksdagen tvingar nu fram en snabbare handläggning av frågan och kräver att regeringen återkommer med ett färdigt förslag som kan börja gälla redan under år 2013. Arbetsgivarsidan i form av Sveriges Byggindustrier har tidigare framhålligt att det är viktigare att det blir ett bra förslag angående personalliggare, än ett snabbt förslag i frågan. Fackförbundet Byggnads har dock varit inne på riksdagsmajoritetens linje att ett förslag och beslut om nya regler måste fattas så snabbt som möjligt, för att minska svartarbete, skattefusk, osund konkurrens och organiserad brottslighet som är en följd av de nuvarande reglerna.

Riksdagen fattade i samband med ovanstående även beslut om att från 1 april 2013 blir det obligatoriskt med personalliggare i tvätteribranschen. Sedan år 2007 gäller samma regler för restaurangbranschen och frisörbranschen. Syftet med personalliggare är att motverka svart arbetskraft i vissa branscher och underlätta för Skatteverket att göra effektiva kontroller. Varje person som arbetar måste antecknas i personalliggaren varje dag och Skatteverket har enligt reglerna rätt att göra oanmälda besök för att kontrollera personalliggaren mot de personer som faktiskt arbetar i lokalen vid det givna tillfället.

Riksdagen fattade även beslut om att regeringen skall återkomma med ett förslag som gör det möjligt att kontrollera anställdas löner på månadsbasis inom byggbranschen mot som nu, endast på årsbasis. Den nya lagen skall enligt riksdagens beslut börja gälla från 1 januari 2014 och syftar även den till att minska förekomsten av svart arbetskraft i byggbranschen och underlätta för Skatteverket och andra myndigheter att göra kontroller vid misstanke om att personer arbetar svart.

Uppföljning av detta kommer längre fram.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält