Skatteverket skall få utökade befogenheter att kontrollera utbetalningar av pengar för RUT och ROT avdrag.

Det ska bli svårare att fuska med rotavdrag

Finansdepartementet föreslår förbättringar av fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag. Syftet är att Skatteverket ska få ett bättre underlag för att göra närmare kontroller.

Enligt den promemoria som skickades ut på remiss på torsdagen den 19 december föreslås bland annat att de företag som begär utbetalning från Skatteverket ska lämna in fler uppgifter.

– Rut- och rot-avdragen har ökat sysselsättningen och företagandet samtidigt som de har minskat svartarbetet och bidragit till att minska acceptansen för svartarbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen innebär att vi vässar Skatteverkets kontrollverktyg ytterligare, säger finansminister Anders Borg i ett pressmeddelande.

Andra förslag är att en begäran om utbetalning endast ska kunna lämnas elektroniskt och att utbetalning endast ska kunna ske till ett konto som tillhör utföraren.

I promemorian föreslås också att Skatteverket ska kunna ansöka om betalningssäkring för att säkerställa återbetalningar av utbetalda medel. Detta förslag innebär att man bedömer att det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig försöker smita från betalning av ett betydande belopp.

Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, gläds åt att Finansdepartementet lägger konkreta förslag för att motverka fusk i byggsektorn genom att ge Skatteverket bättre kontrollmöjligheter.

Om förslaget går igenom kommer det att bli svårare att fuska med rot-avdraget genom att omfördela materialkostnad till arbetskostnad.

– Det finns fortfarande en del att göra, men vi hoppas att Skatteverket får möjlighet till en mer samlad kontroll innan utbetalning sker. Självklart hjälper vi till på de sätt vi kan när det gäller exempelvis rimlighetskontroller, säger Peter Löfgren i ett pressmeddelande.

Källa: Byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält