Debatt: Räcker inte att peka finger åt andra

Debatt: Räcker inte att peka finger åt andra

Bostadsmarknaden fungerar inte tillfredställande. Vi ser flera orsaker till den rådande situationen och vi bedömer som många andra gjort och gör i debatten att det krävs ett stort antal olika aktiviteter för att råda bot på orsakerna till detta allvarliga läge, skriver Fredrik Kristiansson, Chef BI Luleå, i en debattartikel i Norrbottens Kuriren idag.

Fredrik fortsätter:

Liksom Nybyggarkommissionens 63 förslag är viktiga pusselbitar vill jag även lyfta fram Plan- och bygglovsprocessen, Reformerat strandskydd, Bostadsbyggande som riksintresse, Infrastruktur och bostäder tillsammans i en nationell beredning, Förändrad hyressättning, Stimulans till första boendet, Ökad konkurrens, och Riskspridning som viktiga faktorer för att få igång byggandet.

Jag tycker företrädare för Hyresgästföreningen i debattartikeln ”Vikten av fler hyresrätter” i Norrbottens-Kuriren den 24 november tydligt visar prov på ett av problemen i debatten - nämligen en vilja till självrannsakan.

Hur kan man bortse från sig egen roll i den rådande bostadssituationen? Helt obegripligt. Jag hoppas att jag missförstått artikeln och att man visst ser sin egen roll och jag ser fram emot en dialog om detta.

Att peka ut alla andra som skyldiga och ange ett antal viktiga men inte alls enda lösningar till ett väldigt komplext problem är inget annat än låg nivå.

Det råder en stor enighet om allvaret på den svenska bostadsmarknaden och många väldigt viktiga åtgärder är på gång och då är det föga konstruktivt att flytta debatten tillbaka i tiden, vi har kommit längre och behöver tillsammans förverkliga ett stort antal av de 63 förslag som Nybyggarkommissionen lagt fram.

Ja det krävs långt mer än de cirka tre förslag som man lyfter upp i debattartikeln ”Vikten av fler hyresrätter”.

Om vi ska klara av att jobba tillsammans för att ta oss ur den rådande krisen krävs ett mått av självinsikt och jag kan inte förstå att Hyresgästföreningen inte på en punkt i debattartikeln belyser sin egen roll?

Läs Thomas Ernhagen kommentar i fastighetstidningen den 7 oktober 2014, QWERTY och hyrorna: "Vi lever som om kriget fortfarande pågår och blundar för bostadsbrist och etnisk segregation ..."

En mycket läsvärd beskrivning som pekar på att vi måste vända på alla stenar för att råda bot på den alvarliga bostadssituationen. Då räcker det inte att peka finger på andra.

Fredrik Kristiansson, Chef BI Luleå

Läs originaltexten hos Norrbottens Kuriren

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält