Diagram med röd pil som pekar nedåt.

Byggkonjunkturen mattas kraftigt i Stockholm

I en ny konjunkturrapport från Stockholms Handelskammare framkommer att konjunkturen i Stockholm kraftigt mattas av, vilket även drabbar byggsektorn. Byggbranschen utvecklar sig mycket negativt och befinner sig nästan på en lika låg notering som när världsekonomin tvärnitade i slutet av 2008.

Titania märker dock ej av något av någon konjunkturförsämring i Stockholm utan den fortsatt kraftiga tillväxten för företaget beräknas fortsätta även under 2014.

Stockholms Handelskammares rapport

- Det är mycket oroande att byggbranschen sackar efter i Stockholm. Huvudstadsregionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag och om takten på bostadsbyggandet försämras så riskerar det att slå hårt mot hela länet.

Det säger Johan Treschow, ekonomisk expert på Stockholms Handelskammare.

- När byggkonjunkturen nu viker har regeringen ett gyllene tillfälle att föreslå kraftfulla infrastrukturinvesteringar i huvudstadsregionen. Främst behöver tunnelbanan till Nacka och Täby byggas ut och dessa projekt kräver statlig medfinansiering. Det är även dags att påbörja planering av Österleden och den kan finansieras och drivas privat, avslutar Johan Treschow.

Rapportens huvudpunkter:

• Stockholmskonjunkturen mattas av och växer i långsammare takt än tidigare. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 18 till 8 under årets andra kvartal. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från 11 till -1. 

• Arbetsmarknaden förbättras något i Stockholmsregionen, vilket förväntas fortsätta under tredje kvartalet. Nya jobben väntas främst i tillverkningsindustrin och livsmedelshandeln.

• Tillverkningsindustrin, databranschen och livsmedelshandeln är de branscher som under kvartalet växer i snabbast takt i Stockholms län. Byggindustrin och handeln med motorfordon minskar istället kraftigt.

Hela Stockholmsbarometern finns på www.chamber.se/stockholmsbarometern

Källa: Stockholms Handelskammare

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält