Titanias utveckling mellan 2005 och 2012.

År 2012 ytterligare ett starkt tillväxtår för Titania!

Årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2012 för Titania Bygg & VVS AB är nu klar och visar på ytterligare ett år av imponerande tillväxt, trots internationell ekonomisk oro och lågkonjunktur i byggbranschen i Sverige. Genomförda projekt under året blev större och mer komplexa än tidigare, ett flertal avtal skrevs med nya privata och allmännyttiga kunder, antalet anställda ökade från 116 till 179 stycken och omsättningen steg under året med hela 40 % från 210 miljoner till 294 miljoner kronor, med ett positivt resultat efter finansiella poster på 4,5 miljoner kronor!

Utdrag ur årsredovisningen för 2012: 

"Förvaltningsberättelse

Information om företaget

Titania Bygg & VVS AB:s huvudverksamhet består i att utföra entreprenadarbeten inom bygg- och installationsbranschen. Huvudverksamheten utgörs av renoveringar i flerbostadshus med specialinriktning mot stambyten med tillhörande badrumsrenoveringar.

Företaget försöker i mesta möjliga mån sikta in sig mot den typ av projekt där företaget kan kontrakteras som totalentreprenör med avtal direkt med fastighetsägaren och på så sätt ta ett helhetsansvar för projektet. Företagets styrkor ligger främst i väl fungerande strukturer och rutiner för projektledning, ansvarstagande och lojal personal på nyckelpositioner samt att företagets egna anställda hantverkare besitter kompetens inom flera skilda områden.

Information om verksamheten under år 2012

Titania Bygg & VVS AB har under år 2012 fortsatt att expandera omsättningsmässigt. Expansionen har möjliggjorts både genom fler beställningar och utökat samarbete med kunder som företaget sedan tidigare har haft ett etablerat samarbete med. Titania har under 2012 fortsatt vinna offentliga upphandlingar och har under det gångna året utfört större projekt för bland andra Micasa Fastigheter, Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder. En tydlig trend bland de offentligt ägda bostadsbolagen under de senaste åren har varit att utföra en mer avancerad typ av totalrenoveringsprojekt som, förutom stambyte och badrumsrenoveringar, även innefattar energieffektiviseringsåtgärder, tak- och fasadrenoveringar samt åtgärder av kringliggande mark.

Förutom totalentreprenaduppdrag från externa kunder har Titania Bygg & VVS AB under det gångna året utfört entreprenadarbeten för övriga bolag i Titania-koncernen som då förvärvat hela fastigheter och delar av byggnader i syfte att förädla dessa i egen regi. Bjurviken Fastigheter AB, ett bolag som också ingår i Titania-koncernen, har till exempel köpt råvindar i bostadsrättsföreningar i syfte att bygga om dessa till bostäder att sälja på den öppna marknaden.

Titania-koncernen vann under 2012 en markanvisningstävling för köp av mark och byggnation av ca 100 st bostäder i Arninge-Ullna-området i Täby. Titania Bygg & VVS AB kommer att utföra entreprenadarbeten på detta projekt då byggnationen startar.

Företagets vinstmarginal under 2012 är något lägre än under föregående år, nedgången beror till stor del på att omsättningsökningen har dragit med sig tillfälligt ökade kostnader för inlärning av ny personal samt uppbyggnad av nya strukturer för den typ av mer komplexa totalrenoveringsprojekt för offentliga beställare som nämndes ovan.

Företaget har under 2012 fokuserat energi och arbetsinsatser på rekrytering av ny personal och utvecklande av bättre strukturer för inköp, upphandling och uppföljning av projekt. De ekonomiska positiva effekterna av dessa insatser har börjat märkas under de sista månaderna av 2012.

Ägarförhållande

Titania Bygg & VVS AB är en del av bolagsgruppen Titania-koncernen. Under 2012 konsolideras ägandet av alla bolag under Titania Holding AB. Titania Holding AB ägs i sin tur av Einar Janson Invest AB till 80 % och Nikan Ghahremani Invest AB till 20 %. Dessa bolag ägs i sin tur av privatpersonerna Einar Janson och Nikan Ghahremani som också arbetar i företaget. I Titania-koncernen ingår, förutom Titania Bygg & VVS AB, även andra bolag vars verksamhet är fokuserad på bygg- och fastighetsbranschen. Bolagsuppdelningens syfte är att tydliggöra företagets skilda verksamhetsområden samt optimera verksamheten skattemässigt.

Framtidsutsikter

Med tanke på de prognoser som har gjorts för renoveringsbehovet i Stockholm de kommande åren ser Titania Bygg & VVS AB att det finns stora möjligheter för ytterligare expansion inom vårt huvudområde, renoveringar av flerbostadshus. I hela Sverige renoveras 20-25 000 lägenheter per år idag. Enligt Boverket bör denna takt ökas till ca 65 000 lägenheter per år för att hinna med att byta ut uttjänta installationer innan de orsakar långt större kostnader i form av akuta skador. Orsaken till att takten inom de närmaste åren måste ökas är att den tekniska livslängden för rör och tätskikt i badrum i miljonprogrammets bostäder snart är till ända. I de successiva renoveringsåtgärder som görs når man snart fram till den enorma puckel i byggande som miljonprogrammet utgör. Mellan 1961-1975 byggdes 40 % av Sveriges bostadslägenheter. Större delen är orenoverade och behöver renoveras inom de närmaste 15 åren. Flera av Storstockholms förorter är byggda under denna epok och innehåller orenoverade lägenheter.

Titania Bygg & VVS AB ser även möjlighet till expansion genom egen produktion framförallt av bostäder. I dagsläget har företaget endast erfarenhet av att bygga om befintliga lokalytor (tidigare kontor eller råvindar) till bostäder, men företaget siktar i framtiden på att även kunna nyproducera hela flerbostadshus i egen regi. Även om priserna för bostäder skulle sjunka de närmaste åren, bland annat till följd av successiva räntehöjningar, så pekar prognoser gällande långsiktiga demografiska trender på att efterfrågan på bostäder i Stockholm kommer att vara fortsatt stark. Fram till 2030 beräknas Stockholmsregionens folkmängd öka med 500 000 personer. Med dagens relativt låga takt i byggande och få aktörer på marknaden gör Titania Bygg & VVS AB bedömningen att efterfrågan på bostäder i Stockholm kommer att vara fortsatt stark under lång tid framöver."

 

Läs hela Titania Bygg & VVS AB:s årsredovisning för 2012 här! 

Se kreditupplysning för Titania Bygg & VVS AB daterad 2013-05-08. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält