Allt säkrare arbetsplatser

Allt säkrare arbetsplatser

Svenskt Näringsliv presenterar i dag rapporten Allt säkrare arbetsplatser, om svåra olyckor och säkerhetsarbetet i det privata näringslivet. Rapporten speglar också väl det olycksförebyggande arbete som görs inom den svenska byggindustrin.

- Sveriges Byggindustrier bedriver tillsammans med arbetsmarknadens parter och medlemsföretagen ett intensivt säkerhetsarbete. Syftet är att genom information, utbildning och rådgivning höja medvetenheten om vardagens risker på arbetet. Samverkan och gemensamt ansvarstagande är nyckelord på vägen mot vår nollvision, säger Björn Samuelson, expert Hälsa och säkerhet, Sveriges Byggindustrier.

Allt säkrare arbetsplatser - rapport från Svenskt Näringsliv

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält