För tillfället sker mycket inom byggbranschen med bland annat förhandlingar om nya kollektivavtal.

Aktuellt från byggbranschen

Det är mycket som händer inom bygg- och installationsbranschen för tillfället, med bland annat rapporter om ökad arbetslöshet som kan påverka de förhandlingar som pågår mellan fack och arbetsgivare om nya bygg- och installationsavtal. Nedan följer lite kort information det senaste som hänt.

Ökad arbetslöshet

Den svaga konjunkturen sätter sina spår i arbetslöshetssiffrorna för byggbranschen. Fackförbunden Byggnads och Målareförbundet a-kassa uppger att av deras medlemmar så är nästan 11 % arbetslösa i dagsläget, siffror som om utvecklingen fortsätter, snart kan jämföras med krisåren 2008/2009.

Sänkta anbudspriser och mer personalnedskärningar

I en rapport från statliga Konjunkturinstitutet beskrivs att sysselsättningen minskat något mellan december 2012 och januari 2013 inom byggbranschen, men att orderingången tycks ha stabiliserats under sista kvartalet förra året. Dock fortsätter arbetslösheten att öka samtidigt som anbudspriserna har sänkts. Byggföretagen själva har blivit något mer positiva till orderingången, men man räknar ändå med ytterligare personalnedskärningar under kommande kvartal.

Förhandlingar om nytt byggavtal

Samtidigt med en svag konjunktur pågår förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads om ett nytt kollektivavtal för byggbranschen. Det nuvarande avtalet går ut 28 februari och än så länge har mycket lite uppgifter framkommit hur förhandlingarna går.

Varsel från Elektrikerförbundet om strejk

Elektrikerförbundet som organiserar Sveriges elektriker, har lagt ett varsel om stridsåtgärder från 1 april 2013 mot företag inom skogs- och pappersindustrin, som en del av sina förhandlingar med arbetsgivarna om ett nytt inkasseringsavtal. Avtalet reglerar hur arbetsgivarna skall administrera inbetalningar av fackavgifter och ackordskontrollavgifter och varslet drabbar bygg- och installationsföretagen som har kunder inom de varslade branscherna.

Fackförbundet Byggnads stödjer Elektrikerförbundet i detta varsel, som dock fördöms av arbetsgivarorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Elektriska Installatörsorganisationen. Från arbetsgivarnas håll menar man att Elektrikerförbundet försöker behålla ett system för inkassering av ackordskontrollavgifter, trots att man hösten 2012 förlorade ett mål i Arbetsdomstolen som behandlade just insamling av ackordskontrollavgifter från icke fackanslutna elektriker.

Även i en dom från Europadomstolens från år 2007 så ansågs Byggnads motsvarande regler om ackordskontrollavgifterna för icke fackmedlemmar bryta mot Europakonventions bestämmelser kring mänskliga rättigheter. Övriga fackförbund med liknande regler valde till följd av domstolens dom att i följande förhandlingar om kollektivavtal avstå från att ta upp avgifter från icke-medlemmar, vilket dock Elektrikerförbundet inte varit beredda att göra.   

Elektrikerförbundet ställer nu krav i förhandlingarna om att arbetsgivarna skall ersätta fackförbundet ekonomiskt för de borttagna ackordskontrollavgifterna med cirka 35 miljoner kronor per år, vilket arbetsgivarorganisationen EIO:s förhandlingschef menar är helt oacceptabelt. EIO menar att fackliga aktiviteter skall bekostas av facket och medlemmarna själva, inte av arbetsgivarna.

Tre medlare har nu utsetts för att försöka lösa konflikten mellan fackförbundet och arbetsgivarna, före det att varslet slår igenom den 1 april. 

Förhandlingar om nytt installationsavtal

Fack och arbetsgivare på elsidan skall utöver att lösa frågan om nytt inkasseringsavtal, även komma överens om ett nytt installationsavtal, som skall ta vid från 1 april 2013, då nuvarande avtal löper ut. 

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält