Hur lång tid tar ett stambytesprojekt som omfattar en hel fastighet?

Svar: Hur lång tid det tar att genomföra ett stambyte beror på många faktorer. T ex hur många lägenheter som finns i fastigheten, hur många av lägenheterna som skall stambytas, om man använder sig av traditionellt metod eller om man gör ett prefabricerat stambyte, hur många som skall relinas, hur mycket tillval de boende gör i sina badrum, vilka arbeten som skall utföras i resten av fastigheten, etc. 

Som exempel kan man säga att en fastighet med 6 våningar och 50 lägenheter brukar ta ca 6 månader att stambyta traditionellt  inklusive badrumsrenoveringar.

Ett prefabricerat stambyte tar betydligt kortare tid, då varje badrum bara tar 7-10 dagar att stambyta, jämfört med 6-8 veckor per lägenhet i ett traditionellt stambyte. 

Titania genomför både traditionella och prefabricerade stambyten. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält