Vilka förberedelser krävs av mig som kund före badrumsrenoveringen påbörjas?

Svar: För att badrumsrenoveringen skall kunna genomföras på ett smidigt sätt med hög kvalitet på slutresultatet, krävs att Du som kund förbereder Dig och Din bostad inför badrumsrenoveringen. 

Intäckning och inplastning

I arbetet som vi åtar oss avseende badrumsrenoveringen, ingår att lägga ut skyddspapp för att skydda golvbeklädnader mot skador samt inplastning av väggar och dörröppningar till övriga delar av bostaden för att försvåra dammspridning under tiden som badrummet renoveras. Vi försöker i möjligaste mån se till att hålla dörrar och fönster stängda för att undvika dammspridning, men om Du som kund vill minska dammspridningen ytterligare eller har tillhörigheter som är extra känsliga för damm, så bör Du täcka in dessa med t ex plast, innan arbetena i Din bostad påbörjas.

Flyttning befintliga möbler

Flyttning eller demontering av befintliga möbler för att vi skall kunna utföra vårt arbete ingår inte i vårt arbetsåtaganden och kommer att debiteras extra till Dig som kund, om vi måste utföra dessa arbetsmoment i samband med badrumsrenoveringen.  Flytta därför undan möbler och dylikt innan projektet börjar, så att vi kommer fram när det är dags för byggstart.

Nycklar och vattenavstängning

Det är kundens skyldighet att förse oss med extra nycklar och eventuella larmkoder osv för att vi skall få tillgång till bostaden för att kunna utföra vårt arbete. Om badrumsrenoveringen innebär att vi måste stänga av vattnet i hela eller delar av en större fastighet åligger det kunden att förse oss med nycklar eller information om vem som skall kontaktas om detta. Det kan t ex vara styrelsen i bostadsrättsföreningen, fastighetsbolaget eller fastighetsskötare, som skall informeras innan vattnet i fastigheten får eller kan stängas av. 

Ritning

Om arbetet med att renovera badrummet involverar specialsättning av kakel, ombyggnation, flyttning av fast inredning (exempelvis WC-stol eller tvättställ) eller montering av inventarier åligger det kunden att tillhandahålla entreprenören en exakt ritning (ingen ungefärlig skiss) på var dessa skall monteras. Det är viktigt att vi har all information innan arbetet startar eftersom t ex förstärkningar av väggar där inventarier skall hänga, dragning av el och rör måste göras innan plattsättningen kommer igång. Att ändra en detalj när arbetet är långt framskridet kan bli mycket kostsamt för Dig som kund.

Vi får ofta frågan om hur exakt ritningen egentligen behöver vara. Svaret på den frågan är att det beror helt på hur viktiga detaljer är för Dig. Finns bara en bristfällig skiss kommer vi att göra konstruktioner enligt branschpraxis Om ingen skiss finns över exempelvis en gipsinbyggnad av rör så kommer vi att konstruera denna utefter vad vi ser som enklast och bäst vilket ofta är vad kunden har tänkt sig, men i enstaka fall kan innebära problem. Kunden kanske t ex kommer på att han skulle ha en spegel som upptar hela väggen och vi måste specialbygga gipsinbyggnaden för detta. 

Det är kundens ansvar att tänka efter före vi börjer renovera badrummet när det gäller dessa saker, för det är endast kunden som vet hur han/hon vill ha sitt badrum när det väl är färdigt. Slutresultatet blir ofta bättre om man har tänkt till före, vilket gör att man även slipper onödiga extrakostnader, eftersom alla kostnader till följd av kundens bristande ritningar, belastas kunden.

Det bästa för att undvika missförstånd är därför att man som kund har en komplett, tydlig och måttsatt ritning, som man överlämnar till arbetsledaren, när arbetet påbörjas med att renovera badrummet. 

Checklista och byggstart

Till avtalet bifogas en checklista för t ex färg på fog, sättning av speciella mönster som Du skall fyll i och ge till arbetsledaren vid byggstart, så att denne vet på ett tidigt stadium hur slutresultatet skall se ut.

Om inget annat har sagts, så startar arbetet 07.30 på utsatt dag för byggstart.

För frågor på ovanstående, prata med Din kontaktperson på Titania. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält