Titanias samhällsfastighet på Lidingö klar för granskning

Titania kommer att uppföra en unik samhällsfastighet i Högsätra på Lidingö. Detaljplanen har nu gått ut på granskning.

Titania vann i februari 2021 en markanvisning för en fastighet ämnad för vårdverksamhet i Högsätra på Lidingö. Projektet, som benämns Hälsans hus, är en del av det nya detaljplaneförslag för Högsätra som Lidingö stad tillsammans med Titania och övriga exploatörer tagit fram. Syftet med detaljplanen är att ersätta den befintliga sjuttiotalsbebyggelsens storskaliga och monumentala byggnader med småskalighet, grönska och framför allt högkvalitativ arkitektur i klassisk stil på ett sätt som inte skett i Sverige tidigare. I det nya området kommer Hälsans hus att vara unikt i synnerhet, då det är första gången på över ett sekel som en byggnad innehållande regionfinansierad vård byggs i klassisk stil.

– Reaktionerna på Hälsans hus och planförslaget för det nya Högsätra har varit väldigt positiva, vilket såklart är jätteroligt. Alla förutsättningar finns verkligen för att skapa en unik vårdfastighet i ett väldigt attraktivt område. Vi är mycket glada över att detaljplaneprocessen går framåt enligt plan och ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Lidingö stad och övriga aktörer, säger Mats Janson, projektchef på Titania.

Titanias fastighet kommer att bestå av ca 5500 kvm BTA vårdverksamhet samt tillhörande garage.

Granskningsperioden pågår till den 26 april. Antagande av detaljplanen beräknas ske i slutet av året.