Här nedan hittar du information som är viktig att känna till om ditt boende. 

 

Förvaltningen
Fastigheten förvaltas av BLINQ Fastighetsförvaltning AB.
Hemsida: www.blinq.nu
Telefon: Akuta ärenden på 08 220 500

Felanmälan
Du anmäler fel som till exempel rinnande vattenledningar, skadade elledningar eller strömlöst i lägenheten och i husets allmänna utrymmen, stopp i avlopp, pågående skadegörelse på bostadsförvaltarens hemsida www.blinq.nu eller på mejl till [email protected].

Nycklar och fastighetsbrickor
För inpassering till cykelrummet, barnvagnsrummet och miljörummet använder du din fastighetsbricka. Entrédörren öppnar du med lägenhetsnyckeln och fastighetsbrickan.

Rökförbud
I enlighet med ditt hyresavtal är rökning förbjuden i hela fastigheten dvs hemma i din lägenhet, på balkongen, i allmänna utrymmen och i anslutning till fastigheten.

Kameraövervakning
För allas säkerhet är kameraövervakning installerad i entrén samt i miljörum.

Adressändring/Folkbokföring
Ändra din folkbokföringsadress hos Skatteverket. Man måste vara folkbokförd på sin nya adress inom en vecka från det att man flyttat.

Värme och kallvatten
Kostnaden för kallvatten ingår i hyran.

El-abonnemang
Ditt abonnemang är tecknat av Titania hos Skellefteå Kraft. Det går inte att flytta abonnemanget till en annan elleverantör. Elförbrukningen mäts kontinuerligt och du får dina elförbrukningsräkningar i efterskott på hyresavin.

Varmvatten
Varmvattenförbrukningen mäts kontinuerligt och du får din varmvattenförbrukningsräkning i efterskott på hyresavin.

Värme i lägenheterna
Vi eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska vara minst 20 grader och av miljöskäl som högst 21 grader. Termostaten på radiatorn/elementet reglerar värmen så att det är rätt temperatur. Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Försäkring
Teckna hemförsäkring till din nya bostad. En hemförsäkring ger dig ersättning vid inbrott, brand- eller vattenskada.

Bredband & TV
Fastigheten har ett öppet nät hos Telia där du själv väljer en tjänsteleverantör.
www.telia.se

Cyklar och barnvagnar
Barnvagnsrum och cykelförråd finns på bottenvåningen.

Sophantering
Miljörum finns till höger om entrédörren. Du kommer in med din fastighetsbricka.

Vitvaror
Dina vitvaror – kyl, frys, spishäll och ugn – kommer från Cylinda. Manualer finns i din lägenhet. Läs dem innan du börjar använda varorna och spara dem för framtida bruk.

Brandvarnare
Lägenheterna har utrustats med brandvarnare. Det är hyresgästen som ansvarar för att den fungerar. Kontrollera alltid detta vid in- och utflyttning!

Trapphus/Utrymningsväg
Håll trapphusen fria från brännbart material, dörrmatta, cykel, barnvagn eller andra föremål. Det hindrar vid utrymning, brand men också vid sjuktransporter och städning.

Fönster
Om fönsterbågarna varit delade vid t.ex. fönsterputsning måste de låsas ordentligt efteråt. Låses de inte på rätt sätt så kommer fönstret att gå sönder. Reparation kommer att debiteras hyresgästen.

Persienner, gardiner, markiser
Persienner, rullgardiner, gardiner ingår ej i ditt hyreskontrakt. Du får själv vända dig till en persiennleverantör/montör för montering av persienner. Det är förbjudet att montera markiser.

El-central
I lägenheten är en trefas (230/400V) automatsäkringscentral installerad. Fungerar inte elen i lägenheten? Kontrollera alltid först om säkringen har löst ut innan du gör en felanmälan.

Badrum
Det är förbjudet att borra, skruva eller spika i badrumsväggarna vare sig på in- eller på utsidan, se bofaktablad som ni fick när ni skrev kontraktet. Det kan ligga rör och elledningar i väggarna som du kan göra hål i och orsaka stora skador som du blir ersättningsskyldig för. Behöver du extra krokar använd såna man kan limma fast. Uppstår det brott på vattenledningar (med vattenläckage), elledningar eller punkterar du fuktspärren som finns under golv- och väggplattor blir du ersättningsskyldig för uppkomna skador och reparationer.

Garage
Vi har 12 st garageplatser i huset som man kan hyra för 1200 kr  i månaden. Om du är intresserad att hyra en garageplats kontakta [email protected]

Bilpool och cykelpool
Det finns en bilpool och en cykelpool i fastigheten. Är du intresserad av att använda dessa, klicka på länkarna nedan för information om registrering och priser etc.

OurGreenCar Välkommen

OurGreenCar Priser

Andrahandsuthyrning
Du ska alltid inhämta förvaltarens medgivande innan du hyr ut i andra hand. Om du hyr ut utan tillstånd kommer ditt hyresavtal att sägas upp och du förlorar din lägenhet.

Hemarbeten, förändringar, ommålning mm
Du får måla om eller göra mindre reparationer. Om du väljer en avvikande färg kommer du att anmodas att återställa väggarna med den förvalda färgen vid avflyttning. Du får inte ändra i den fasta inredningen eller övrig utrustning.

Serviceläge
Om du väntar besök från servicepersonal, ställ säkerhetsdörrens lås med nyckeln på kl. 05 (se bild nedan)

Servicepersonalen kan då öppna din dörr med en servicenyckel och du behöver inte vara hemma.

Märkning av brevlåda och lägenhetsdörr
Det är INTE tillåtet att märka upp brevlåda eller lägenhetsdörr med egna namnlappar.

Ordningsregler Vallentuna Prästgård

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster att:

 • inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
 • inte spika eller borra mellan kl 20.00 och 08.00.
 • inte röka i lägenheten eller vid fastighetsgränsen. Observera att det också sedan 2022 är olagligt att slänga cigarettfimpar på marken.
 • undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
 • inte placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar. Du kommer få betala ersättning om förvaltaren tvingas ta bort föremål.
 • genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
 • ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
 • inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.
 • inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
 • inte sätta upp vindskydd eller annan form av nät på balkongen.
 • sätta lås i serviceläge när man fått avisering om åtgärder i lägenheten. Kostnad för sk bomkörning kommer att faktureras hyresgästen om servicetekniker inte kan komma in i lägenheten.