Vice VD Nikan Ghahremani intervjuas om stadsutveckling i utanförskapsområden

Titanias vice VD Nikan Ghahremani intervjuas av Fastighetssverige om stadsutveckling i utanförskapsområden.

Läs artikeln här.