VD Einar Janson deltar i panelsamtal om stadsutveckling utanför innerstaden

Titanias VD Einar Janson deltar i ett panelsamtal arrangerat av Föreningen för samhällsplanering där representanter från Stockholms stad, civilsamhälle, bostadsutvecklare och akademi diskuterar förutsättningarna för stadsutveckling utanför innerstaden. Se panelsamtalet här.