Titanias samhällsfastighet på Lidingö klar för samråd

Titania kommer att uppföra en unik samhällsfastighet i Högsätra på Lidingö. Detaljplanen har nu gått ut på samråd.

Titania vann i februari 2021 en markanvisning för en fastighet ämnad för vårdverksamhet i Högsätra på Lidingö. Projektet, som benämns Hälsans hus, är en del av det nya detaljplaneförslag för Högsätra som Lidingö Stad tillsammans med Titania och övriga exploatörer tagit fram. Syftet med detaljplanen är att ersätta den befintliga sjuttiotalsbebyggelsens storskaliga och monumentala byggnader med småskalighet, grönska och framför allt högkvalitativ arkitektur i klassisk stil på ett sätt som inte skett i Sverige tidigare. I det nya området kommer Hälsans hus att vara unikt i synnerhet, då det är första gången på över ett sekel som en byggnad innehållande regionfinansierad vård byggs i klassisk stil.

– Det känns väldigt kul att projektet nu går in i den här fasen. Det här kommer att bli ett fantastiskt nytt område där vår byggnad har en väldigt central roll, både vad gäller dess funktion och den arkitektoniska utformningen. Det har gjorts ett mycket gediget arbete av alla inblandade inför samrådet för att bereda vägen för en fortsatt smidig detaljplaneprocess. Det ska nu bli jättespännande att ta del av reaktionerna på förslaget, säger Mats Janson, projektchef på Titania.

Titanias fastighet kommer att bestå av ca 5500 kvm BTA vårdverksamhet samt tillhörande garage.

Samrådsperioden pågår till den 28 juni. Antagande av detaljplanen beräknas ske under tredje kvartalet 2023.