Titanias Husbyprojekt klart för samråd

Titania Projektutveckling AB planerar att uppföra 200 bostäder i projektet Rogaland i Husby. Detaljplanen har nu gått ut på samråd.

Titania tilldelades i december 2021 en markanvisning via jämförelseförfarande för 200 bostäder i tunnelbanenära läge vid Hanstavägen nära gränsen till Kista.
 
Förslaget till detaljplan omfattar totalt 900 bostäder i sex nya kvarter vid Hanstavägen och Norgegatan. Området ska utvecklas till ett urbant stråk med blandad bebyggelse, verksamhetslokaler mot gatan och förbättrade gång- och cykelmöjligheter.
Titanias kvarter omfattar tre huskroppar, 8–10 våningar höga, som binds ihop av en sockel som utgörs av två våningar med främst verksamhetslokaler i entréplan och lägenheter på övre plan.
 
– Det känns väldigt bra att projektet nu tar nästa steg. Det här är ett område som i dag upplevs som otryggt, inte minst för kvinnor. En viktig aspekt är därför att utveckla miljöer som ökar den upplevda tryggheten. Vår lösning innebär väldigt få mörka zoner. Den gemensamma sockeln med väl uppglasade lokaler mot Hanstavägen förlänger inomhusmiljön och skapar trygga gatuplan, säger Wojciech Wondell, projektchef på Titania.
 
Mellan huskropparna skapas gårdsterrasser som ska engagera till rörelse och spontanlek samt möjliggöra aktiviteter för alla åldrar.
 
Projektet i Husby är Titanias första markanvisning från Stockholms stad. Samrådsperioden pågår till 7 juni. Antagande av detaljplanen beräknas ske under tredje kvartalet 2023.