Titania vinner markanvisning för 400 bostäder i Barkarbystaden

Titania har tilldelats en markanvisning för ett kvarter mitt emot Barkarbystadens tunnelbanestation om 24 000 kvm BTA. Här planeras för 400 lägenheter och stadsradhus upplåtna som bostadsrätter/äganderätter, 2 000 kvm lokaler för handels- och restaurangverksamhet samt en förskola för 120 barn. Byggstart planeras till 2023. 

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Titania Projektutveckling AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 31 maj.

– Vi tackar Järfälla kommun  för förtroendet att utveckla ett av de största och mesta centralt belägna kvarteren i området. Bebyggelsen kommer att ligga i direkt anknytning till t-bana, torgbildning och möjliggör för oss att både skapa ett intressant utbud av kommersiella lokaler i bottenplan samt drygt 400 bostäder i varierande storlekar byggda kring en grönskande innergård, säger Einar Janson, VD Titania.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV och Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV.

– Stadsutvecklingen i Barkarby är i ett intensivt skede där unika satsningar på ny infrastruktur som tunnelbana och regionaltågsstation växer fram sida vid sida med nya kvarter för bostäder, arbetsplatser, handel, service och fritid. Att Ikano Bostad, Selvaag Bostad, Sveaviken Bostad och Titania väljer att investera i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv plats för framtiden. Tillsammans skapar vi en livfull, upplevelserik och dynamisk stadsmiljö där människor trivs och mår bra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Gestaltningen av Titanias kvarter i Barkarby tar sin utgångspunkt i platsens historia, där den gamla flygplatsen och dess hangarer inspirerat till stora portmotiv och industriella material. I förslaget används bland annat återbrukat tegel, betong och trä för att minska byggnadens klimatavtryck, och på den omslutna gården återskapas den lokala floran och faunan för att förbättra den biologiska mångfalden.

– Att återbruka, återvinna och återskapa är helt avgörande för att vi ska klara klimatutmaningarna. Genom att skapa arkitektur utifrån de förutsättningarna kan vi vara en del av lösningen, både när vi bygger och när de boende kan odla grönsaker eller handla hållbart i sitt eget kvarter, säger Ola Göransson, partner och affärsområdeschef på Arkitema.