Titania vinner markanvisning för 178 bostäder i Nacka

Titania har vunnit en markanvisning i Älta i Nacka om drygt 10 000 kvm ljus BTA. I markanvisningsområdet, Sydvästra Stensö, som ligger 500 meter från Älta centrum planeras för 178 nya bostäder fördelade på två huskroppar.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Titania Holding AB (publ) togs av kommunstyrelsen i Nacka kommun måndagen den 27 september.

– Utvecklingen i Nacka och Ältaområdet ligger i linje med Titanias övergripande plan för framtiden att bygga upp ett högklassigt förvaltningsbestånd i Stockholmsområdet. Älta har sedan 70-talet sin infrastruktur med centrum och goda kommunaktioner till city klar och vi som exploatörer kan här ta vid och bygga vidare. Den här delen av Nacka präglas också av närhet till badsjöar och områden med höga naturvärden, bland annat genom intilliggande Hellasgården, och i vår bebyggelse har vi har valt att lägga extra fokus på möjlighet till hemodling och idrottsaktiviteter i anslutning till bostaden. Det skall bli extra roligt att arbeta med just Nacka kommun som åstadkommit så mycket inom stadsutveckling under senare år. Vi tackar kommunen för förtroendet att utveckla detta intressanta område, säger Einar Janson, VD Titania.

Älta ligger nära vacker natur och sjöar samt ett större naturreservat. En blandning av villa- och småhusområden, flerfamiljshus från 60- och 70-talen, skolor och förskolor, platser för friluftsliv och idrott samt orörd natur omger Älta centrum. Ett rikt kultur- och föreningsliv präglar Älta sedan centrum och bostäderna i närheten byggdes på 60-talet. Älta centrum har ett antaget planprogram samt en antagen detaljplan för Älta centrumkvarter med 950 lägenheter. Stadsbyggnadsprojekt för Sydvästra Stensö är en del av planprogrammet för Älta centrum.

– Vi är glada över att kunna välkomna Titania till den gemensamma utvecklingen av Älta och Nacka. När Älta utvecklas för framtiden är det här området en viktig del i förverkligandet av vår vision, som såklart utgår ifrån vad Ältaborna vill ha mer av. Med närhet till vacker natur och sjöar, nya mötesplatser för idrott, kultur, service och handel blir det här en härlig plats att trivas och må bra på, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.

Det nya kvarteret är utformat för att främja möten mellan människor och knyter ihop områdets olika typer av platser och aktiviteter med en naturlig rörelse mellan husen. Gårdsrummet kommer att ha en inbjudande, social torgyta som bjuder in till kvarteret samt öppna gräsytor, lekplats och utegym. Social och ekologisk hållbarhet har varit centrala utgångspunkter i det vinnande förslaget där cirkulära flöden möjliggörs och uppmuntras genom exempelvis delningsekonomi, odlande på gården och en gemensam cykelverkstad tillgänglig för de boende i kvarteret.

– Det här kommer att bli ett kvarter fyllt av konstnärlig kreativitet. Vi vill skapa en interaktiv utemiljö med mötesplatser, konst och installationer. Husen har levande bottenvåningar med studior, ateljéer och gallerier med stora fönsterytor och publika entréer. Här blir kulturen mötet mellan bofasta, verksamma och nyfikna besökare, säger Helena Ziegler på Pelago Arkitektur.