Titania tillträder ytterligare en fastighet i Täby

Titania-koncernen tillträdde på fredagen den 22 april, genom dotterbolag, exploateringsfastigheten Topasen 4 för 74 322 570 kr. Säljaren är Täby kommun.

Tillsammans med Topasen 3 som Titania tillträdde den 14 januari 2022 är bostadsprojektet, som Titania valt att kalla Täby Boulevard, nu helt tillträtt.
Fastigheterna ligger centralt mot en torgbildning vid den trädkantade Boulevarden som löper genom området. Titanias projekt kommer, färdigbyggt, att omfatta ett eget kvarter med 226 bostäder, garage och kommersiella lokaler. Titania startade byggnationen i februari och projektet, som kommer att genomföras med en hög grad av prefabricering, beräknas vara färdigställt under 2023.