Titania till granskningsskede för detaljplan i Vallentuna

Titania driver tillsammans med Vallentuna kommun detaljplanen ”Del 2 av Rickebyhöjd” invid Vallentuna centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ca 60 st hyreslägenheter i flerbostadshus. Vallentuna kommunstyrelses plan- och miljöutskott beslutade den 3 maj att sända ut detaljplanen på granskning vilket kan möjliggöra ett slutligt antagande inom 2022.

Projektets byggrätter ligger inom fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48, som Titania äger sedan tidigare, samt Vallentuna-Mörby 1:310 som ägs av det kommunala bolaget Össebyhus med vilket Titania har ett avtal om förvärv av byggrätter vid en lagakraftvunnen detaljplan.
– Vi är glada att ha nått detta skede i detaljplanearbetet. Projektet är idealiskt för Titania med små hyresrätter 250 meter från spårbunden trafik och kommuncentrum med bra utbud. Vi bygger det som efterfrågas av många. Just denna typ av hyresbostäder finns det stort behov av i Storstockholm. Detta sätt att arbeta med detaljplaner, där vi först har gått in och förvärvat en del själva från en privat markägare och sedan ingår avtal med en kommunal ägarpart att driva detaljplanen även för deras del gentemot kommunen, är också något vi vill göra mer framöver, säger Nikan Ghahremani på Titania.