Titania tecknar lån i linje med Swedbanks ramverk för hållbar upplåning och finansiering

Fastigheten Byamannen 2 är en hyresfastighet med 246 lägenheter och kommersiella lokaler inom projektet som ägs av Titania och finansieras via lån från Swedbank.

Projektet har av Swedbank bedömts uppfylla sociala kriterium enligt bankens ramverk för hållbar upplåning och finansiering och ett låneavtal med KPI:er att mäta social påverkan har tecknats. Det nya avtalet innebär en villkorsmässig uppgradering av det befintliga lånet på fastigheten, ingen ökning av skuldsättningen. Titania uppförde hela Tingstorget-projektet omfattande totalt 741 lägenheter, kommersiella lokaler och garage i egen regi mellan 2016-2019.