Titania tecknar avtal om förvärv av fastighet i Vallentuna centrum

Titania har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Vallentuna Prästgård 1:174 som ligger i Vallentuna centrum ca 100 meter från Roslagsbanans station.

På fastigheten uppförs för närvarande en byggnad som kommer att innehålla hyresrätter. Byggnaden kommer bestå av 1 269 kvm BOA smålägenheter samt garage i bottenplan. Förvärvet sker som en bolagsöverlåtelse med tillträde under Q3 2023 för ett fast underliggande fastighetsvärde om 80 milj kr utan någon reglering kopplad till produktionskostnader eller annan typ av indexerad reglering. Titania gör förvärvet från ett bolag ägt av Credentia AB och Landsort Care 4 AB.

Einar Janson, VD på Titania:
– Titania har redan en närvaro i Vallentuna centrum och ser med denna fastighet en god möjlighet att få ett mindre projekt där man kan sätta en bra förstagångshyresnivå som sedan kan fungera i jämförelseförfarande vid nya förstagångshyressättningar inom närområdet. Titania äger redan en annan fastighet 300 meter från den som nu förvärvas. Där utvecklar Titania en detaljplan för drygt 60 hyresrätter. Planprocessen har gått snabbt och vi är redan framme vid granskningsskede vilket möjliggör att Titanias egna projekt skulle kunna vara färdigställt för inflyttning ett halvår efter färdigställandet av den fastighet Titania nu förvärvar. Med den färska uppgörelsen mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, där man öppnade upp för hyressättning som tar hänsyn till fler faktorer (t ex inflation och ränta) ser vi goda möjligheter till att sätta högre hyresnivåer än i dagsläget. Betalningsförmågan för små lägenheter nära centrum och spårbunden trafik i Storstockholmsområdet ligger på väsentligt högre nivåer än dagens hyressättning.