Titania stärker upp med chef för stadsutveckling

Titania Projektutveckling AB rekryterar Carl Johan Casserberg som chef för stadsutveckling. Han börjar sin anställning på Titania den 1 juli 2022.

Carl Johan Casserberg, som är utbildad till såväl arkitekt som civilekonom, kommer närmast från Peab och en roll som ansvarig för hållbar stadsutveckling och affärsutveckling. Med sin unika utbildningskombination och yrkesbakgrund bidrar Carl Johan Casserberg med värdefull erfarenhet från fastighets- och finansbranschen, transaktioner och förvärv samt fastighets- och stadsutveckling.
 
Titania har, genom flertalet markanvisningar, vunnit många Stockholms kommuners förtroende och framgångsrikt genomfört flera större stadsutvecklingsprojekt som uppmärksammats för aktiv stadsutveckling, ett starkt fokus på social hållbarhet och med ett öga för god gestaltning.
 
Titania har en stark tro på utvecklingspotentialen i Storstockholms ytterstadsområden vilket visar sig i flera genomförda och planerade projekt: bl a har Titania genomfört projektet Tingstorget på Albyberget i Botkyrka kommun med 741 lägenheter och flertalet verksamheter i gatuplan. Alby klassas fortfarande som ett särskilt utsatt område men undersökningar har visat att den nya bebyggelsen som Tingstorget har tillfört har höjt attraktivitet och förvärvsfrekvens samt adderat trygghet till området som helhet. 
 
 
– Jag har följt Titanias framgångsresa ända sedan utvecklingen av Tingstorget och alla de markanvisningar som Titania vunnit på senare tid. Jag imponeras av Titanias höga ambition att göra skillnad inom stadsutveckling, social hållbarhet och arkitektur. Jag ser oerhört mycket fram emot att ansluta till Titania och, i nära dialog och samarbete med alla Stockholmskommuner, fortsätta utveckla och knyta ihop vår fantastiska huvudstadsregion, säger Carl Johan Casserberg.
 
– Vi är mycket glada att ha rekryterat Carl Johan. Med sin unika kombination av att ha förståelse, intresse och även formell utbildning inom både arkitektur och ekonomi passar han perfekt i vår organisation där den höga arkitektoniska ambitionsnivån alltid skall balanseras med en realistisk syn på vad som är genomförbart. Vi välkomnar Carl Johan till Titania och vår resa att fortsätta utveckla intressanta områden tillsammans med Stockholms kommuner, säger Einar Janson, VD på Titania.