Titania säljer för 120 miljoner kr i Botkyrka

Titania har genom dotterbolag sålt fastigheten Lärpojken 3 till ett underliggande fastighetsvärde om 120 miljoner kr. Transaktionen genomfördes som en bolagsöverlåtelse. Försäljningslikvid är erlagd och köparen tillträdde fastigheten den 22 juni 2021.

Titania har genom dotterbolag sålt fastigheten Lärpojken 3 till ett underliggande fastighetsvärde om 120 miljoner kr. Transaktionen genomfördes som en bolagsöverlåtelse. Försäljningslikvid är erlagd och köparen tillträdde fastigheten den 22 juni 2021.

Einar Janson, vd för Titania-koncernen:
– Vi förvärvade marken för byggrätten för Lärpojken 3 i samband med en tidigare affär. Byggnationen genomfördes under 2020 och större delen av vårt resultat för året var hänförlig till den orealiserade värdeförändringen från obebyggd mark till färdig byggnad. Vår projektvinst för Lärpojken 3 var ca 60 miljoner kr och fastigheten är upptagen i bokslut till en värdering på 113 miljoner kr. Nu säljer vi för en bit över detta. Större delen av våra prognosticerade framtida vinster kommer att på samma sätt komma från just orealiserade värdeförändringar i det fastighetsbestånd som vi planerar att bygga och behålla. Därför känns det bra att också med detta kunna visa att de värdeförändringar vi tar upp inte är en pappersprodukt utan kan motsvaras av faktiska försäljningar som i detta fall, på högre nivåer än värderingen i vårt bokslut.

Fastigheten är bestyckad med markparkering samt en nyproducerad industri/friskvårdsbyggnad i 2 plan om totalt 6039 kvm uthyrbar yta. Bottenplan i byggnaden innehåller 20 st industrifack med möjlighet för lager/lätt industri samt entrésolplan med möjlighet för kontor. Del i bottenplanplan samt hela Plan 2 i byggnaden utgörs av en padelhall.

Länsförsäkringar Kommersiellt agerade rådgivare åt Titania i affären. Christoffer Mebius, ansvarig transaktionsrådgivare: 
– Vi är glada över att ha fått bistå Titania i processen. Dessutom når vi en bit över det initiala målvärdet vilket är tillfredsställande. Fastigheten väckte ett stort intresse och värt att notera är hur väl kombinationen padel/lager/lätt industri tas emot av marknaden.