Titania publicerar årsredovisning för 2022

Titania publicerar idag årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen finns på svenska och är tillgänglig på https://www.titania.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/

2022 var ett händelserikt och utmanande år för Titania och för branschen i stort. Trots nedskrivningar i värden på Titanias fastigheter och byggrätter som påverkade resultatet negativt var det ett stabilt år med ökande nettoomsättning, hyresintäkter och driftnetto.

– Vi är i ett bra läge med god likviditet och beviljade, men ej utnyttjade, byggnadskreditiv för pågående projekt. Vi tycker att det är en spännande tid där vi ser stora möjligheter och så länge vi får ihop lönsamhetskalkyler och finansiering med de förutsättningar vi prognosticerar för framtida hyror så kommer vi att fortsätta att dra igång nya projekt, säger Einar Janson, VD på Titania.