Titania och K-Fastigheter byggstartar 74 lägenheter i Vallentuna

Titania och K-Fastigheters har under hösten tomställt och rivit befintliga byggnader på fastigheten för att ge plats åt det nya och med spadtaget startar själva produktionen.

Titania har tillsammans med Vallentuna kommun drivit detaljplanen ”Del 2 av Rickebyhöjd” invid Vallentuna centrum, vilken vann laga kraft i april 2023.
 
Fastigheten ligger ca 400 meter från Vallentuna centrum och består av 3 268 kvm ljus BTA bostadsbyggrätter och garage.
Projektet beräknas vara avslutat med samtliga bostäder inflyttningsklara under Q4 2025.
 
Spadtaget togs av Wojciech Wondell, COO på Titania tillsammans med Johan Into, Regionchef Bygg Öst på K-Fastigheter.
 
– Det känns upplyftande att ha möjlighet att gå mot strömmen och starta byggande av bostäder i en tid där negativitet kring de framtida möjligheterna för bostadsutveckling är förhärskande.
Stockholmsregionen har ett skriande behov av fler bostäder generellt och än mer så för just små ytsmarta hyresrätter nära spårbunden trafik som detta projekt består av. När dessa 74 hyresrätter står klara under 2025 tror vi att efterfrågan kommer att vara ännu större än idag. Projektet har stort fokus på miljömässig hållbarhet och byggnaden kommer att uppfylla villkoren för allokering av medel för grön finansiering i enlighet med Titanias finansiella hållbarhetsramverk.
Titania emitterade nyligen en hållbar obligation och det känns kul att kunna sätta pengarna som kom in från den i arbete så snabbt. Vi är tacksamma mot obligationsinvesterare som visat att de, likt vi, vågar riska pengar och tror på en ljusare framtid för bostadsutveckling i Stockholmsregionen.
Vi är också mycket glada över att inleda vårt första samarbete med K-Fastigheter och K-Prefab. Vi kommer från samma bakgrund som bostadsutvecklare med stor fokus på själva produktionen och det märks i att vi har samsyn kring alla parametrar i hur projektet skall drivas och utformas, säger Wojciech Wondell, COO på Titania.

– Vi är glada över att gå hand i hand med Titania för att forma framtidens vision tillsammans. Dels genom att stärka vår närvaro i regionen, dels för det samarbetet och likasinnade visioner som fört K-Fastigheter och Titania tillsammans. 
I vårt första gemensamma projekt har vi möjligheten att upprätta detta med styrkan från K-Fastkoncernen där K-Prefab levererar och monterar högkvalitativa prefabricerade betongstommar tillsammans med K-Fastigheters interna projektledningsorganisation. 
Styrkan i att äga hela värdekedjan och bygga i egen regi gör modellen både kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad för vår förvaltningsorganisation. 
Vi är nu redo att få se visionerna utvecklas till verklighet och genom goda exempel kunna vara två aktörer som tillsammans bidrar till en hållbar bostadsutveckling, säger Johan Into, Regionchef Bygg Öst på K-Fastigheter.