Titania lanserar ramverk för sociala och gröna obligationer

Titania Holding AB (publ) har upprättat ett kombinerat ramverk för social och grön finansiering som har granskats och erhållit en extern utvärdering av tredjepartsverifieraren ISS Corporate Solutions (ICS).

Tillsammans med Danske Bank har Titania tagit fram ett ramverk som beskriver vilka typer av projekt som kan finansieras med hjälp av sociala och/eller gröna obligationer och lån, samt vilken styrning och rapportering som ligger till grund för finansieringen. ICS:s utvärdering bekräftar att Titanias ramverk är i linje med riktlinjerna för gröna, sociala och hållbara obligationer och lån som tagits fram av ICMA (International Capital Market Association), LMA (Loan Market Association), APLMA (Asia Pacific Loan Market Association) och LSTA (Loan Syndications and Trading Association). Utvärderingen bekräftar också att de sociala och gröna projekten som Titania kan finansiera under ramverket bidrar positivt till FN:s globala mål för hållbar utveckling, att hållbarhetsrisker är väl hanterade, samt att ramverket är i linje med Titanias övergripande hållbarhetsstrategi och mål.

Einar Janson, VD på Titania:
– Sveriges kanske största problem just nu är länkat till den sociala utvecklingen i utsatta områden. Titania har, bland annat med projektet Tingstorget på Albyberget, Botkyrka med över 700 bostäder och kommersiella lokaler, dokumenterad erfarenhet av att åstadkomma positiv social förändring i utsatta områden. Med detta ramverk kan vi erbjuda investerare med ambitioner att främja en hållbar utveckling att bidra till faktisk förändring eftersom investerat kapital kommer att allokeras direkt mot specifika projekt som uppfyller urvalskriterierna. Förutom kriterier som sociala parametrar innehåller ramverket även motsvarande för gröna projekt och möjliggör allokering av kapital förutsatt att projekt uppfyller dessa krav.  
– Vi har över 3 500 byggrätter i olika stadier av planeringsskedet i Storstockholm. En majoritet av dessa ligger i områden som klassas som utsatta. Det speciella med Stockholms utsatta områden, i en internationell jämförelse snarast unika, är att det samtidigt, på helt marknadsmässiga villkor, utan statsbidrag, kan vara en så god affär att bygga bostäder här. Med den goda grundaffären i botten och en tydlig målsättning vad gäller sociala faktorer ger utveckling i dessa områden ett win-win-resultat för alla parter. Vi har lagt ner mycket tid på att skapa ett ramverk som med krav och uppföljningsmetoder borgar för att investeringar kan åstadkomma faktiskt förändring och vi ser framemot att emittera obligationer i enlighet med ramverket på kapitalmarknaden framöver.

Moa Duvhammar, Hållbara Obligationer Danske Bank:
– Vi är mycket stolta över att få ha arbetat med Titania att ta fram detta ramverk som kommer öppna dörrar för mer kapital från investerare och banker som idag ställer höga krav på hållbarhet. Trots att Sverige har stora problem med ökad segregation och polarisering och allt fler områden med socioekonomiska utmaningar så är det få finansieringsramverk på obligationsmarknaden som fokuserar på lösningar på problemen. Titanias ramverk är därför ett viktigt bidrag både till marknaden och till att skapa positiv förändring genom ökad trygghet, inkludering och attraktionskraft i områdena där problemen finns.