Titania Holding AB (publ) utser Lago Kapital till likviditetsgarant

Titania Holding AB (publ) (”Titania”) har ingått avtal om likviditetsgaranti med Lago Kapital (”Lago”).

Enligt avtalet kommer Lago att ställa handelsposter i Titanias aktie både på köp- och säljsidan i enlighet med och inom ramen för Nasdaq Stockholm regelverk för likviditetsgaranti. I samband med avtalet har Einar Janson Invest AB lånat ut 35 000 B-aktier i Titania (TITA B) till Lago. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditet samt minska volatilitet. Lagos uppdrag inleds den 1 juli 2024.