Titania förvärvar kassaflödesfastighet inom detaljplaneområde

Titania har idag, den 28 februari 2023, via bolagsförvärv, tillträtt fastigheten Hallängen 5 som ligger i Ösmos centrala del i Nynäshamns kommun.

Köpeskillingen var 20 miljoner kr och förvärvet finansierades med eget kapital. Fastigheten innehåller idag en lågprisbutik, ett apotek, en pizzeria samt utarrenderad mark. Den årliga hyresintäkten uppgår till ca 1,8 miljoner kr.

Fastigheten är belägen som en del av etapp 1 inom detaljplaneområdet för centrala Ösmo där Titania har ett ankarbyggherreavtal med Nynäshamns kommun. Fastigheten Hallängen 5 som Titania nu har förvärvat möjliggör enligt liggande detaljplaneförslag ca 4 500 kvm ljus BTA bostäder.

– Vi ser positivt på utvecklingen av Ösmo centrum och vet att det idag finns en stor efterfrågan på stationsnära bostäder och centrumverksamheter. Vår vision är att skapa en trygg trädgårdsstad som stärker upp de centrala kopplingarna mellan befintlig och nytt. Förvärvet idag ger oss full rådighet över en central del i utvecklingsområdet samtidigt som vi under planprocessen har ett bra kassaflöde från befintliga verksamheter, säger Wojciech Wondell, COO på Titania.