Titania förvärvar egna obligationer

Titania har förvärvat egna obligationer med förfall i mars 2024 till ett sammanlagt nominellt belopp om 40 miljoner kr.

Transaktionen skedde under förra veckan.

– Köpet av egna obligationer har gjorts i linje med vår allmänna likviditetshantering där vi kontinuerligt ser över fluktuationer i kapitalbehov och avgör när det är motiverat att sänka räntekostnader. Räntan som Titania betalar på de egna obligationerna är relativt hög just nu eftersom den är rörlig och knuten till Stibor 90 som med vissa variationer följt en uppåtgående trend sedan 1 år tillbaka. Förvärvet har också gjorts i syfte att förenkla processen inför en eventuell framtida refinansiering av den befintliga obligationen, säger Einar Janson, VD, Titania.