Titania erhåller slutplaceringslån på 65% LTV

Titania har erhållit slutplaceringslån för företagets nybyggda fastighet Topasen 3 i Täby Park.

Titania har genom Täby Boulevard ekonomisk förening ingått ett avtal med Pareto Alternative Investments avseende slutfinansiering av Topasen 3 på 478,4 miljoner kronor vilket motsvarar en belåning på 65% av bokfört värde om 736 miljoner kr. Räntemarginalen på lånet är 335 bps och lånet löper i 5 år med möjlighet till uppsägning efter 1 år. Fastigheten Topasen 3 består av 226 hyresrätter, 858 kvadratmeter kommersiella lokaler samt garage. Fastigheten är fullt uthyrd.
JLL har varit rådgivare till Titania.

– Vi är nöjda med att inleda detta samarbete med Pareto Alternative Investments. För att kunna fortsätta växa och göra nya projekt samtidigt som vi behåller det vi har byggt och inte missar de första årens värdeuppgång är det viktigt att kunna säkra lån med rätt belåningsgrad. JLL och Pareto Alternative Investments såg tidigt potentialen i fastigheten. Med vår affärsmodell är det viktigt för oss att arbeta med finansiella parter som tänker rätt kring prognoser för ökat driftnetto över tid, säger Einar Janson, VD, Titania.

– Vi tackar Titania för ett mycket gott samarbete under finansieringsprocessen. Titania har, genom Topasen 3, skapat en attraktiv produkt med lägenheter av god kvalitet och med en stark hållbarhetsprofil på ett bra läge i Täby. Vi är nöjda med att kunna bidra med en skräddarsydd finansiering som möter Titanias önskemål samtidigt som vi skapar en god avkastning till våra institutionella investerare över tid, säger Erik Ränkeskog, Investment Manager, Pareto Alternative Investments.

– JLL tackar Titania för förtroendet och ett gott samarbete. Vi gratulerar till en fin affär, säger Anders Wester, Senior Director, JLL Debt & Financial Advisory, JLL Sverige.