Titania erhåller markanvisning för 200 bostäder av Stockholms stad

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har den 16 december 2021 beslutat att tilldela Titania Projektutveckling AB, ett helägt dotterbolag till Titania Holding AB (publ), en markanvisning om ca 200 bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Husby, en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun. Tilldelningen har skett genom direktanvisning via jämförelseförfarande.

– Projektet i Husby ligger precis på gränsen till Kista och innehåller alla faktorer som gör ett projekt attraktivt för Titania – redan utbyggd infrastruktur, nära till tunnelbana och förortsläge med relativt lågt markpris vilket skapar möjlighet till större uppsida genom eget värdeskapande. Vi är extra glada över att ha fått vårt första större projekt för just Stockholms stad. Stockholm är Sveriges, till invånarantal, överlägset största kommun och har en stor professionell organisation för att driva projekt. Staden äger dessutom själva mycket mark och utvecklingsmöjligheterna är enorma. Vi ser fram emot att detta projekt blir inledningen på ett ständigt utökat samarbete i framtiden, säger Einar Janson, VD Titania.

Projektet är i detaljplaneskede och antagande av detaljplanen beräknas ske i kvartal 3 år 2023.

Tilldelningen är avhängig av att beslutet vinner laga kraft efter nämndens beslut.