Mark- och miljödomstolen upphäver beslut att anta detaljplan för Prästviken

I en dom meddelad i Nacka Tingsrätt 2023-01-11 upphäver Mark- och miljödomstolen Botkyrka kommuns beslut att anta detaljplan för Prästviken, del av Eriksberg 2:27 m.fl. i Prästviken-Eriksberg, Botkyrka kommun.

Titania har via avtal med markägaren, Prästlönetillgångar i Stockholms stift, drivit detaljplanearbetet tillsammans med Botkyrka kommun. Einar Janson, VD, på Titania kommenterar utslaget från Mark- och miljödomstolen:
– Detta är en besvikelse men tyvärr finns alltid den här risken. Vi får nu läsa domen och sedan diskutera med kommunen och Prästlönetillgångar hur vi går vidare med eventuellt överklagande eller omtag där man går tillbaka, gör justeringar, och går ut med detaljplanen för granskning på nytt.