KNUT POUSETTE NY STYRELSEORDFÖRANDE

Vid en extra bolagsstämma valdes Knut Pousette till ny styrelseordförande i Titania Holding AB.

Titania anser att hans bidrag kommer att bli värdefullt för bolagets fortsatta expansion bl a inom affärsområdet egenutvecklade och förvaltade hyresbostäder samt inför bolagets planerade börsintroduktion. Knut kommer att ges teckningsoptioner inom ramen för ett aktieoptionsprogram och kommer därigenom att ha ägarintresse i Titania.

Knut Pousette har tidigare bl a varit VD för fastighetskoncernen Kvalitena och har innehaft styrelseuppdrag i bland annat noterade Stendörren Fastigheter AB och D Carnegie Co AB. Knut har också nyligen tillträtt ett uppdrag som VD för det noterade bolaget Fastator.

Utöver engagemang i näringslivet har Knut Pousette omfattande erfarenhet från ideellt arbete inom skolor och utvecklings- och integrationsprojekt

Einar Janson, VD och majoritetsägare i Titania:

– Vi är mycket glada att välkomna Knut till bolaget. Med sina omfattande erfarenheter från arbete i börsbolag borgar hans engagemang för att vi förfinar de strukturer som krävs när vi skall agera i noterad miljö framöver. Utöver det passar hans arbete i fastighetsbolag med tyngdpunkt på hyresbostäder i förorter väl med det vi själva äger och utvecklar. Vi har stora stadsutvecklingsprojekt med byggrätter för över 2 000 hyreslägenheter i Stockholms förorter som skall förverkligas under de närmaste åren.