Här nedan hittar du information som är viktig att känna till om ditt boende. 

Förvaltningen
Fastigheten förvaltas av Sveriges Fastighetsförvaltning AB.
Hemsida: www.s-ab.se

Felanmälan
Du anmäler fel som till exempel rinnande vattenledningar, skadade elledningar eller strömlöst i lägenheten och i husets allmänna utrymmen, stopp i avlopp, pågående skadegörelse på bostadsförvaltarens hemsida, svefast.rekyl.nu/portal/. Vid akuta ärenden, ring telefonnummer 020-121 006.

Generella frågor
Om du har generella frågor om ditt boende och fastigheten, görs detta via mejl till [email protected].

Nycklar och fastighetsbrickor
För inpassering till cykelrummet och barnvagnsrummet använder du din portnyckel.

Rökförbud
I enlighet med ditt hyresavtal är rökning förbjuden i hela fastigheten dvs hemma i din lägenhet, på balkongen, i allmänna utrymmen och i anslutning till fastigheten.

Adressändring/Folkbokföring
Ändra din folkbokföringsadress hos Skatteverket. Man måste vara folkbokförd på sin nya adress inom en vecka från det att man flyttat.

Kall- och varmvatten
Kostnaden för kall- och varmvatten ingår i hyran.

El-abonnemang
Ditt tecknar ditt elabonnemang själv hos lämplig elleverantör.

Värme i lägenheterna
Vi eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska vara minst 20 grader och av miljöskäl som högst 21 grader. Termostaten på radiatorn/elementet reglerar värmen så att det är rätt temperatur. Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Försäkring
Teckna hemförsäkring till din nya bostad. En hemförsäkring ger dig ersättning vid inbrott, brand- eller vattenskada.

Cyklar och barnvagnar
Barnvagnsrum och cykelförråd finns i källaren.

Sophantering
Miljörum finns i anslutning till carportarna.

Brandvarnare
Lägenheterna har utrustats med brandvarnare. Det är hyresgästen som ansvarar för att den fungerar. Kontrollera alltid detta vid in- och utflyttning!

Trapphus/Utrymningsväg
Håll trapphusen fria från brännbart material, dörrmatta, cykel, barnvagn eller andra föremål. Det hindrar vid utrymning, brand men också vid sjuktransporter och städning.

Fönster
Om fönsterbågarna varit delade vid t.ex. fönsterputsning måste de låsas ordentligt efteråt. Låses de inte på rätt sätt så kommer fönstret att gå sönder. Reparation kommer att debiteras hyresgästen.

Persienner, gardiner, markiser
Persienner, rullgardiner, gardiner ingår ej i ditt hyreskontrakt. Du får själv vända dig till en persiennleverantör/montör för montering av persienner. Det är förbjudet att montera markiser.

Badrum
Det är förbjudet att borra, skruva eller spika i badrumsväggarna vare sig på in- eller på utsidan, se bofaktablad som ni fick när ni skrev kontraktet. Det kan ligga rör och elledningar i väggarna som du kan göra hål i och orsaka stora skador som du blir ersättningsskyldig för. Behöver du extra krokar använd såna man kan limma fast. Uppstår det brott på vattenledningar (med vattenläckage), elledningar eller punkterar du fuktspärren som finns under golv- och väggplattor blir du ersättningsskyldig för uppkomna skador och reparationer.

Carportar
Det finns 13 st carportar i anslutning till fastigheten. Om du är intresserad att hyra en carport, kontakta [email protected]

Andrahandsuthyrning
Du ska alltid inhämta förvaltarens medgivande innan du hyr ut i andra hand. Om du hyr ut utan tillstånd kommer ditt hyresavtal att sägas upp och du förlorar din lägenhet.

Hemarbeten, förändringar, ommålning mm
Du får måla om eller göra mindre reparationer. Om du väljer en avvikande färg kommer du att anmodas att återställa väggarna med den förvalda färgen vid avflyttning. Du får inte ändra i den fasta inredningen eller övrig utrustning.

Märkning av brevlåda och lägenhetsdörr
Det är INTE tillåtet att märka upp brevlåda eller lägenhetsdörr med egna namnlappar.

Skadedjur
Vid problem med skadedjur, kontakta Anticimex på telefonnummer 08-517 634 00. Vid fråga om försäkringbolag, uppge Gjensidige.

Ordningsregler

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster att:

  • inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
  • inte spika eller borra mellan kl 20.00 och 08.00.
  • undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
  • inte placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar. Du kommer få betala ersättning om förvaltaren tvingas ta bort föremål.
  • genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
  • ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
  • inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.
  • inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.