Nyproduktion Hallunda

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 13 februari 2018 ett ramavtal med Titania Bygg & VVS AB gällande ett exploateringsprojekt för ny bebyggelse i området kring Hallunda gård, mellan tunnelbanan i Hallunda och Mälaren.

Projektet omfattar ungefär 500 bostäder som upplåts i som bostadsrätter och äganderätter. Bostäderna byggs i lågskaliga stadskvarter, stadsradhus och naturnära radhus.

– Det är glädjande att vi nu kan ta nästa steg i processen. Det finns enorma kvaliteter i området kring Hallunda gård. Gårdens rika kulturhistoria, närheten till Mälaren och områdets naturmiljöer är något vi vill tillgängliggöra. Det gäller både för de som flyttar hit och för alla som redan bor i området, säger Wojciech Wondell, projektchef för Hallunda gård på Titania.

Förutom bostäder innefattar projektet även en ny förskola och ett nytt äldreboende. Detaljplanen ska också pröva möjligheten till verksamhetslokaler för exempelvis ett café i husen närmast Tomtbergavägen, som byggs om till en stadsgata med tillhörande gång- och cykelväg.

– Det finns en outnyttjad potential i området som vi verkligen tror på. Hallunda har inte förändrats särskilt mycket sedan miljonprogrammet, det är spännande att få vara en del av Botkyrkas utveckling, säger Wojciech Wondell.

Samråd för detaljplanen som gäller fastigheterna Hallunda 4:20 och delar av 4:34 är planerat till hösten 2018 med antagande under 2019. Förväntad byggstart är 2021.

 

– Det finns en outnyttjad potential i området som vi verkligen tror på. Hallunda har inte förändrats särskilt mycket sedan miljonprogrammet, det är spännande att få vara en del av Botkyrkas utveckling, säger Wojciech Wondell.

Titania samarbetar med arkitektbyrån Arkitema i projektet, Arkitema har även ritat Tingstorget som uppförs i Alby. Intresset för Tingstorget har överstigit förväntningarna och projektet fortskrider i snabb takt. Med omkring hälften av bostäderna sålda har projektet sålt mer än planerat vid denna tidpunkt.


Bakgrund

Den 28 juni 2016 fick Titania, tillsammans med en annan exploatör, planuppdrag av Botkyrka kommun för nya bostäder vid Hallunda gård. I 25 år har det funnits planer på att bygga vid Hallunda gård, men inte förrän Titania nu köpt marken kan Hallunda Gård tillgängliggöras för allmänheten genom ny bebyggelse.

Syftet med planen är att utveckla stadsdelen med flera nya bostadskvarter. Med en mångfald av flerfamiljshus, stadsradhus och villor skapas en dynamisk stadsdel med möjlighet att göra bostadskarriär inom samma område i takt med att människors livssituation förändras.

Vår ambition när vi bygger nya bostadsområden är att utveckla miljöer som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Det innebär att vi strävar mot att skapa en attraktiv stadsmiljö genom varierad och intressant arkitektur som utgår från områdets specifika förutsättningar.

Med anledning av detta genomförs flera utredningar, bland annat arkeologisk utredning, naturinventering, kulturmiljöutredning och trafikutredning. Under samrådsförfarandet kommer boende i närheten till detaljplaneområdet få möjlighet att påverka den slutgiltiga detaljplanen. 

Titania samarbetar med arkitektbyrån Arkitema i projektet. Arkitema har även ritat Tingstorget, som uppförs intill tunnelbanan på Albyberget. Läs mer om projektet Tingstorget här.


Intressanta länkar

Projektet befinner sig för närvarande i tidigt stadie men ni kan använda kontaktformuläret här för att anmäla intresse. Dubbelkolla gärna att ni angivit korrekt e-post adress. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Pågående

Projekttyp:

Projekt i egen regi, Nyproduktion

Projektstart:

Förväntad byggstart 2021

Projektslut:

Storlek:

ca 500 bostäder

Liknande projekt

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält