Nyproduktion Hallunda

Den 28 juni fick Titania, tillsamman med en annan exploatör, planuppdrag av Botkyrka kommun för nya bostäder vid Hallunda gård. I 25 år har det funnits planer på att bygga vid Hallunda gård men inte förrän Titania nu köpt marken kan Hallunda Gård tillgängliggöras för allmänheten genom ny bebyggelse.

Syftet med planen är att utveckla stadsdelen med flera nya bostadskvarter. Med en mångfald av flerfamiljshus, stadsradhus och villor skapas en dynamisk stadsdel med möjlighet att göra bostadskarriär inom samma område i takt med att människors livssituation förändras.

Vår ambition när vi bygger nya bostadsområden är att utveckla miljöer som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. Det innebär att vi strävar mot att skapa en attraktiv stadsmiljö genom varierad och intressant arkitektur som utgår från områdets specifika förutsättningar.

Med anledning av detta genomförs flera utredningar, bland annat arkeologisk utredning, naturinventering, kulturmiljöutredning och trafikutredning. Under samrådsförfarandet kommer boende i närheten till detaljplaneområdet få möjlighet att påverka den slutgiltiga detaljplanen.

Titania har tidigare tagit fram en detaljplan i samarbete med Botkyrka kommun för Tingstorget i Alby. Titania vann en markanvisningstävling för Tingstorget 2014 och bygger för närvarande 670 nya bostäder intill tunnelbanan på Albyberget efter en rekordsnabb detaljplaneprocess (läs mer om projekt Tingstorget).

 


Intressanta länkar

Artikel om projektet i Södra Sidan 

Artikel om projektet i Mitt i Botkyrka Salem

Tinstorget.nu

Tingstorget på denna hemsida

Projektet befinner sig för närvarande i tidigt stadie men ni kan använda kontaktformuläret här för att anmäla intresse. Dubbelkolla gärna att ni angivit korrekt e-post adress. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Pågående

Projekttyp:

Projekt i egen regi, Nyproduktion

Projektstart:

Projektslut:

Storlek:

Liknande projekt

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält