Från råvind till lägenheter, Helgalunden 11, Södermalm

När vi köpte denna råvind av Brf Helgalunden var ytan bara en ouppvärmd kallvind med förrådsutrymmen. Vi byggde om och förvandlade denna yta till 2 st exklusiva bostadslägenheter som vi sedan sålde som bostadsrätter.

Att förädla råvinden i Brf Helgalundens fastighet till attraktiva vindslägenheter var en utmaning för oss. Vinden var relativt liten, ca 140 kvm möjlig boyta och hade relativt låg takhöjd vilken ställde krav på smart planering av rumsindelning, placering av fönster och byggandet av golven, det fick ju inte hamna för högt upp. En annan utmaning var hur alla installationer (el, rör, ventilation) skulle kunna byggas in i väggar och golv för att undvika att de stal för mycket plats och störde helhetsintrycket med dess rena, öppna ytor. 

Att konstruera vindslägenheter från råvindar kräver mycket kreativt tänkande både i planerings- och utförandefasen. Varje råvind är unik med sina speciella föutsättningar. Som entreprenör är det viktigt att vi kan styra och samordna allt så att vi uppfyller myndigheternas krav, bostadsrättsföreningens krav samt de framtida köparnas krav.

I planeringsskedet och bygglovsprocessen, som vi håller i, är kunnande hos den arkitekt vi anlitar viktigt. Arkitekten har kunskaper om vad som är genomförbart och vad som kan godkännas av Stadsbyggnadskontoret. I planeringsskedet är även andra projektörers deltagande viktigt, det är i detta skede man bestämmer var man skall dra upp vatten och värme till vinden till exempel.

 I utförandedelen är förmågan att lösa praktiska problem viktig. Det framgår kanske inte av gamla ritningar var rör och ventilation går och vi får ibland avvika från de planerade utförandet eftersom systemet visade sig se ut på ett annat sätt när vi väl har frilagt det.

Via bildmaterialet med texter ovan kan du följa hur vinden växte fram till de färdiga resultatet på de inledande bilderna.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Råvind till vindslägenheter, Fastighetsutveckling

Projektstart:

Januari 2010

Projektslut:

Augusti 2010

Storlek:

2 st bostadsrättslägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält